Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 24

14 juni: Nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka tid för vaccination via appen Alltid öppet. Läs mer om hur du bokar här.

Syn

Hjälpmedel vid dövblindhet

Dövblindhet innebär att du har både en synnedsättning och en hörselnedsättning. Det betyder att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Istället måste andra sinnen, framför allt känseln, hjälpa till.

Det krävs ofta flera olika hjälpmedel för att vardagen ska fungera och det är bra om du inte väntar för länge med att prova hjälpmedel. Det finns hjälpmedel som är extra användbara eller till och med tagits fram speciellt för dig som har en kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Till toppen av sidan