Soomaali/Somaliska

Umusha/dhalmada

Förlossning - somaliska

Content - Umusha/dhalmada

Visa innehåll som:
In ilmo farjiga laga dhalo

Waxay badanaa dhalmadu ku bilaabantaa xanuunka foosha ama inay biyo farjiga ka soo baxaan. Xanuunka foosha ayaa dheeraada isagoo xanuunkuna marar ka badan kuu yimaadda/soo noqnoqda. Waxa ay dhalmadu ku soo dhammaataa adiga oo ducanaaya si uu ilmuhu farjiga ugu soo baxo. Waxay umushu/fooshu qaadan kartaa mudo dhawr saacadood ilaa dhawr maalmood ah.

Goormaa la tagayaa qaybta dhalmada?

Inta lagu jiro foosha qeybteeda hore ayay caadi tahay in guriga la joogo. Marka xanuunku fooshu ka sii awood bato oo uu marar ka badan ku qabto ayay noqon kartaa waqtigii la tagi lahaa qeybta dhalmada ee cisbitaalka.

Qeybta dhalmada – halkan ayaad imanaysaa markaad umulayso

Markaad umuleyso ayaad qeybta dhalmada tageysaa. Waxa kula kulmaya umulisada iyadoo lagu baadhi doono. Qol kuu gaar ah ayaa lagu siin doonaa.

Ka foolinta/bilaabidda foosha

Mararka qaar waa inay daryeelka caafimaadku foosha bilaabaan. Waxa jira habab kala duwan oo foosha lagu bilaabo. Halkan ayaad ku baran doontaa sida taas loo sameeyo.

Dhiigbaxa dhalmada kadib

Mar walba dhiig baa ka soo baxa farjiga umusha kadib. Waxa uu dhiiggu ka imanayaa nabar ilmo-galeenka ku dhex yaala. Waxa uu nabarku sameysmaa/ yimaadaa marka ay madheertu ka soo go'do derbiga ilmo-galeenka. Haweenka dhibaatooyinka dhiigbaxa yeesha qaarkood ayaa u baahan kara inay daryeel caafimaad raadsan.

Infegshanka ilmo-galeenka ee dhalmada kadib

Infegshanka ilmo-galeenka ee dhalmada kadib. Taas waxa sabab u ah in ilmo-galeenka ay bakteeriya soo gashay. Daryeel caafimaad raadso si lagaaga daaweeyo.

Dillaaca xilliga foosha

Marka uu ilmuhu halka hore ka soo dhasho ayay caadi tahay in farjiga nabar lagu yeesho. Waxa loo baahan yahay in nabarkaa la tolo, waxaana loo yaqaanaa dillaac. Waxa jira dillaac yar iyo dillaac weyn. Dillaaca ayay isla dhalmada ka dibba umuliso ama dhakhtar uu hagaajiyaa.

Foodhaca (framfall) ka dib markaad ilmo dhasho

Waxa uu foodhacu ka dhigan yahay inay wax ka soo kuusan yihiin/ka soo baxaan daloolka farjiga. Waxa ka soo baxay waxa uu noqon karaa ilmo-galeenka ama siilka gudahiisa. Taasi waa wax la dhibsan karo laakiin waxa jirta daweyn ku caawin karta.

To the top of the page