LIVMODER OCH ÄGGSTOCKAR

Framfall

Framfall betyder att något buktar ned mot, eller ut genom slidmynningen. Det kan vara till exempel slidväggarna, livmodern eller båda som kommer ner. Ett framfall är oftast inte farligt men kan kännas obehagligt och kan påverka ditt sätt att leva.

Du kan ha framfall även om du inte har kvar din livmoder. Risken för att få framfall ökar med åldern, men du får mindre symtom när du blir äldre.

Symtom

Vilka symtom du får beror på vilken sorts framfall du har. De vanligaste symtomen är att någonting buktar fram i slidmynningen och att det känns tungt och skaver i underlivet. Du kan också få svårt att tömma urinblåsan eller tarmen. Besvären kommer ofta gradvis, men ibland kommer de snabbt i samband med att du har lyft något tungt eller varit förstoppad. Då kan du plötsligt märka att något buktar ut genom slidöppningen.

Du kan ha framfall utan att ha några symtom. Vid en rutinkontroll hos en gynekolog kan du därför få reda på att du har framfall, trots att du inte har haft några som helst besvär. Du behöver inte någon behandling om du inte haft besvär. Läkaren kan däremot testa om du kan knipa. Du kan få knipövningar att göra så att det inte blir sämre.

Läckage eller urinträngningar

Många som har framfall får symtom i form av läckage eller urinträngningar.

Urinträngning innebär att du kan känna dig kissnödig även om du precis har kissat, eller plötsligt bli väldigt kissnödig.

Urinläckage innebär att du läcker urin.

Symtom vid livmoderframfall

Vid livmoderframfall sjunker livmodern ner i slidan. Då kan livmodertappen tränga ut genom slidmynningen. Det kan kännas obehagligt. Det kan också vara svårt att sitta normalt.

Livmodertappen kan skavas mot underkläderna om den är utanför slidan. Det kan leda till sår och blodblandade flytningar.

Toppen av slidan kan ibland sjunka ned, så att slidan mer eller mindre vänds ut och in om livmodern har opererats bort.

Symtom vid framfall av urinblåsan eller ändtarmen

När det är urinblåsan eller tarmen som har sjunkit ned buktar den ofta ut ur slidmynningen som en mjuk bulle.

När urinblåsan faller ned kläms urinröret ihop så att urinen har svårt att passera och du kan få svårt att tömma blåsan. Många gånger går det bra att kissa på morgonen, eftersom framfallet har gått tillbaka under natten. När du sedan har varit uppe och ansträngt dig kan det bli svårare. Du får lättare urinvägsinfektion om du inte kan tömma blåsan ordentligt

Det är nästan lika vanligt att ha urinträngningar med eller utan läckage. Du får lättare urinvägsinfektion om du inte kan tömma blåsan ordentligt.

Det samlas ofta avföring i utbuktningen om ändtarmen buktar in i slidan. Du kan även få svårt att tömma tarmen. När du krystar blir det ännu svårare eftersom du trycker ut framfallet genom slidan.

Förlossningsskador i underlivet, kan ge likande symtom

Efter en förlossning blir vävnader i slidan påverkade. Du kan då få liknande symtom som vid framfall även om inget buktar ut utanför slidmynningen. Symtomen förbättras under de första månaderna efter förlossningen. Du kan träna bäckenbottens muskler, det ger oftast lindring. Om symtomen är kvar efter något halvår eller är mycket besvärande kan du behöva söka vård. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en gynekologisk mottagning om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Du känner att någonting buktar ut som en bulle i slidmynningen.
 • Du är ofta är kissnödig, även om du precis har kissat.
 • Du får blödningar du inte känner igen.

Det är ofta inte bråttom. Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Du kan kontakta de flesta mottagningar genom att logga in.

Kontakta genast en vårdcentral, en gynekologisk mottagning, eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Du kan inte putta tillbaka framfallet.
 • Du är kissnödig men inte kan kissa.

Om det är stängt på vårdcentralen, den gynekologiska mottagningen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Det finns saker du kan göra för att minska risken för framfall och lindra symtomen om du har framfall:

 • Att träna musklerna i bäckenbotten med knipövningar, kan minska symtomen och förhindra att framfallet blir större. Men det går inte att bota framfall med bäckenbottenträning.
 • Om du har smärtor i bäckenbotten kan det bero på spända muskler. Då är det inte bra med knipövningar och du behöver få en annan behandling.
 • Undvik att lyfta tungt. Tänk på att knipa med bäckenbottenmusklerna om du måste lyfta tungt.
 • Ät så att du får i dig bra med fibrer. Det gör att du inte blir så förstoppad att du behöver krysta när du går på toaletten.
 • Gå på toaletten när du behöver, då fungerar tarmtömningen som bäst.
 • Håll emot mellangården eller slidväggen om bajset stockar sig i ändtarmen, det gör det lättare att tömma tarmen.
 • Håll upp främre slidväggen om den buktar ner mycket när du kissar, så går det lättare att tömma blåsan.

Undersökningar och utredningar

När du kommer till en läkare, oftast en gynekolog, för undersökning får du först beskriva dina besvär. Du får berätta om hur det känns, om du har symtom från blåsan eller tarmen och om samlivet påverkas. Sedan genomför läkaren en noggrann gynekologisk undersökning. Då får du hosta och krysta för att läkaren ska se hur framfallet påverkas av ansträngning och om du läcker urin samtidigt.

Läkaren känner i ändtarmen för att undersöka musklerna och väggen mellan slidan och ändtarmen.

Ofta görs också en undersökning med ultraljud för att läkaren ska kunna bedöma livmodern, äggstockarna och eventuella skador på slidans muskler. Ett ultraljud kan också visa om det finns urin kvar i urinblåsan efter att du har kissat. Du får också lämna ett urinprov för att undersöka om det finns protein, socker eller bakterier i urinen. Om det finns anledning tas också ett vanligt cellprov från livmodertappen.

Ibland behövs fler utredningar

Du kan ibland få göra en så kallad cystoskopi om du har besvär med urinträngningar, eller inte kan tömma urinblåsan ordentligt. Du kan behöva göra en röntgen, en urografi, eller en ultraljudsundersökning av njurarna om det finns misstanke om att njurarna är påverkade.

Om du bajsar på dig kan man utreda ändtarmens slutmuskler med tryckmätning och ultraljud.

De här undersökningarna utförs inte i samband med det första läkarbesöket, utan planeras senare. Du får då information om du behöver förbereda sig på något sätt. Undersökningarna gör inte ont, men kan kännas lite obehagliga.

Behandling utan operation

Du kan lyfta upp framfallet genom att föra upp en ring i plast eller silikon i slidan omdet är urinblåsan eller livmodern som har sjunkit ned.

Ringar finns i olika utseenden och storlekar. Du får hjälp att prova ut rätt sort på gynekologmottagning. Ringen ska inte kännas alls om den är lagom stor och rätt placerad. Tillsammans med ringen använder du östrogenkräm eller slidpiller för att stärka slemhinnorna och förhindra skavsår. Den första tiden måste du gå på kontroller för att se att du inte får sår i slidslemhinnan. De flesta känner inte av ringen vid samlag men om ringen känns kan du själv lära dig hur du tar ut och sätter in den.

Behandling om du har sköra slemhinnor

Efter klimakteriet och under amning blir slemhinnorna i slidan och underlivet tunnare och mindre fuktiga. Det gör att slidväggarna kan skava mot varandra.

Lokalbehandling med östrogen i form av kräm, en mjuk silikonring eller piller som förs in i slidan kan stärka slemhinnorna och minska besvären. Det finns också hormonfria slidkrämer på apotek.

Behandling med operation

Du kan du bli opererad om du har mycket besvär av ditt framfall. Det kan göras på flera olika sätt. Vanligtvis utförs operationen via slidan, med lokalbedövning eller ryggbedövning. Oftast kan du lämna sjukhuset samma dag, men ibland kan du behöva stanna på sjukhuset lite längre.

Syftet med operationen är att återställa det som buktar ut och på så sätt ta bort besvären. Gynekologen skjuter tillbaka det som har fallit ned och drar sedan ihop och förstärker slidans väggar. Livmodertappen kan kortas av om livmodern har sjunkit, eller så kan livmodern behöva tas bort via slidan.

Framfall är en vanlig anledning till att kvinnor söker läkare och flera tusen opereras varje år på grund av besvär. Framfallsoperation är ett av de vanligaste ingreppen på en kvinnoklinik.

Bra att sluta röka innan operation

Det är bra att sluta röka inför en operation. Såren läker snabbare, blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Efter operationen

Om du har opererat slidans främre vägg brukar det inte göra ont efteråt. Efter operation i slidans bakre vägg och mellangården kan det spänna rejält det där musklerna är sydda. Den första tiden bör du undvika att sitta. Efter operationen ska du ta det mycket lugnt de första veckorna.

Det finns möjlighet att bli inlagd om du har mycket ont efter ingreppet, men det behövs sällan.

Efter en operation ska du ska inte utsätta bäckenbotten för påfrestningar som lyft eller hopp. Du bör undvika att ha samlag i ungefär en månad för att såren i slidan ska läka.

Hur lång tid du behöver vara sjukskriven efter operationen beror på hur omfattande operationen har varit och vilken typ av arbete du har, men det är vanligt att vara sjukskriven mellan två och sex veckor.

Fortsätt att träna bäckenbotten

Du ska fortsätta med bäckenbottenträning efter operationen, men vänta tills det inte gör ont längre. Information om när du ska börja träna får du innan du lämnar sjukhuset.. Du kan få träffa en sjukgymnast för att få råd.

Undvik förstoppning

Efter en framfallsoperation är det viktigt att undvika förstoppning. Ät så att du får i dig bra med fibrer och gå på toaletten när du behöver.

Biverkningar och komplikationer efter operationen

De allra flesta får inga komplikationer efter operationen, men ibland kan det vara svårt att kissa efteråt och du kan också få urinvägsinfektion som behöver behandlas. En del kan få sårinfektioner efter operation men det är ovanligt.

Ibland blir symtomen annorlunda. Till exempel kan de som inte har haft symtom från blåsan tidigare få urininkontinens efter operationen. Då kan de behöva opereras med en metod som kallas TVT, som är en förkortning av tension free vaginal tape. Det innebär att man får ett stödjande band runt urinröret. Ibland kan operationen göras samtidigt med framfallsoperationen, men det är ovanligt.

Ibland kan du få ont eller svårt att ha slidsamlag efter en framfallsoperation, framför allt om bakväggen i slidan har opererats. Prata med din läkare om detta så kan hen hjälpa dig med behandling.

Ovanliga biverkningar och komplikationer

Du kan få infektioner i såren i slidan och blodutgjutningar i operationsområdet. Då kan du känna dig öm, få flytningar och ibland feber efter några dagar. Blir det så ska du kontakta vården för undersökning och behandling. Oftast räcker det med antibiotika. Du ska också kontakta vården om du har rikliga blödningar som du känner dig påverkad av.

Andra ovanliga komplikationer kan vara skador på urinblåsan eller ändtarmen.

Ibland kommer besvären tillbaka

Det är inte ovanligt få framfall igen efter en operation, men det innebär inte att du måste få tillbaka symtomen.

Oftast kommer framfallet tillbaka från en annan del av slidan än den som blev opererad första gången. Då kan du operera den delen också. Du kan pröva att göra en ringbehandling innan du gör en ny operation.

Kommer framfallet tillbaka från samma del av slidan kan man förstärka vävnaden med ett mjukt nät. Vid en ny operation läggs nätet in under slidans hud och stabiliserar vävnaderna. Det brukar vara bra för att behandla framfallet. En del får problem med att huden i slidan inte läker över nätet. Det är inte farligt men nätet kan skava mot penis och påverka samlivet. 

Vad händer i kroppen

Allt är inte känt om vad som orsakar framfall, men sannolikt beror det på att bindväven i bäckenbotten är försvagad. Det kan vara ärftligt.

Förutom bindväven fungerar också musklerna i bäckenbotten som stöd. Risken för att du ska få framfall ökar om musklerna eller deras nerver skadas av till exempel en sjukdom. Vävnaderna i bäckenbotten blir naturligt också svagare när du blir äldre.

Påfrestningar ökar risken

Förutom att stigande ålder medför risk för att du ska få framfall, så ökar också risken om bäckenbotten utsätts för påfrestningar. Det kan till exempel bero på:

 • graviditet
 • förlossning
 • fysiskt tungt arbete
 • övervikt
 • kronisk hosta
 • förstoppning.

Den som har fött barn genom slidan har betydligt större risk för att få framfall än den som inte har fött barn eller har fött med kejsarsnitt. Risken ökar med antalet förlossningar. Risken ökar också om det uppstått skador under förlossningen, som stora bristningar i underlivet. 

Graviditet och framfall

Framfall hindrar inte en graviditet, och innebär inte heller någon risk för graviditeten

Om du har framfall och diskuterar operation med din läkare är det viktigt att du berättar ifall du planerar att bli gravid. I så fall kan det vara lämpligt att vänta med operationen men det går bra att behandla med ring.

Du kan behöva opereras även om du vill ha barn. Då behöver du diskutera framtida förlossningssätt inför och efter operationen.

Sex och framfall

Det är inte så vanligt att framfall gör så att du får ont vid samlag, men en del kan uppleva minskad känsel i slidan. Att slidväggarna eller livmodern buktar fram är inte något hinder för samlag eftersom de är mjuka.

Däremot kan du kanske känna att du inte vill ha sex om du har besvär med läckage av urin, gaser eller bajs. Du kan prata med din läkare om detta.

Till toppen av sidan