Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Den här texten finns även på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Skåne

Egenprovtagning för HPV i Skåne

I Skåne används metoden gynekologisk egenprovtagning för HPV. Kvinnor som är mellan 23 och 70 år erbjuds regelbundet att ta prov och skicka in provsvar för analys per post.

Gynekologisk egenprovtagning för HPV i Skåne

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan.

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid.

Så går undersökningen till

När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt. Oftast används en spatel som stryks mot livmodertappen och sedan en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar.

En del tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Du får svara på frågor

Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt.

Här är några exempel på frågor som du kan behöva svara på:

  • När var första dagen för din senaste mens?
  • Har mensen upphört?
  • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
  • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
  • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året?

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Egenprovtagning för HPV erbjuds i vissa regioner

I vissa regioner erbjuds egenprovtagning för HPV som alternativ till cellprovtagning hos en barnmorska.

Ett egenprov för HPV tar du själv hemma. Du tar provet med en särskild provtagningspinne inuti slidan. Du ska inte ta provet på livmodertappen, som hos barnmorskan.

Du får provtagningsmaterial och instruktioner om hur egenprovet tas. Sedan skickar du provet med post till ett laboratorium för analys.

Ett HPV-prov som du tar själv ger lika säkert resultat som ett cellprov som du lämnar hos barnmorskan.

Du bör inte göra annan egenprovtagning för HPV än den du erbjuds av vården.

Så mår du efteråt

Efter provtagningen kan du fortsätta med dina vanliga aktiviteter. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret kommer inom tre månader. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat.

Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för få celler. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Cellförändringar, HPV och cancer

Cellförändringar beror för det mesta på en infektion med viruset HPV, humant papillomvirus. Ibland hittar man inte HPV-virus. Då kan förändringen bero på en irritation i slemhinnan, orsakad av bakterier eller en infektion av ett ofarligt virus.

Cellförändringar läker ofta av sig själv

Infektioner och cellförändringar läker för det mesta av sig själv. Det gäller både de som orsakats av HPV och de som orsakats av annat. De cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer tas bort. 

Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till cancer

När vissa HPV-infektioner och cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer tar detta lång tid, vanligtvis tio till femton år.

Det är mycket ovanligt att redan utvecklad cancer upptäcks vid cellprovtagningen. När det händer brukar cancern vara i ett tidigt stadium. Behandlingen blir ofta enklare med färre biverkningar om den upptäcks tidigt, jämfört med om den hade upptäckts senare.

Varje år får ungefär 30 000 svenskar besked om att de har cellförändringar. Ungefär 500 personer får livmoderhalscancer.

Om du känner dig orolig

Det kan kännas obehagligt att få besked om att du har cellförändringar. Men det är väldigt ovanligt att cellförändringar betyder att du har cancer.

Det kan vara bra att tänka på att cellprovtagningar är ett sätt att skydda dig mot cancer. De förändringar som upptäcks kan nästan alltid tas bort så att du slipper utveckla cancer i framtiden.

Du som har fått besked om att du har en HPV-infektion kan få stöd på telefon om du känner dig orolig. Det är regionerna som erbjuder stödet och numret står på ditt svarsbrev. Läs mer om HPV här.

Cellprovskontrollerna ger inte ett fullständigt skydd mot cancer

De regelbundna cellprovskontrollerna ger ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, men det är inte fullständigt. Du kan få livmoderhalscancer trots att det inte visar sig i proverna, men det är mycket ovanligt.

Därför bör du alltid kontakta en gynekologmottagning om något av följande stämmer in på dig:

  • Du får blödningar när du har samlag.
  • Du får blödning mellan mensen upprepade gånger.
  • Du får blödningar efter att du har slutat ha mens.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad händer om jag har cellförändringar eller HPV?

Du behöver inte göra någonting om följande stämmer in på dig:

  • Du är under 30 år och har cellförändringar men inte HPV.
  • Du är över 30 år och har HPV men inte cellförändringar.

Däremot är det extra viktigt att du fortsätter att gå på cellprovskontroller när du blir kallad.

Om provet visar att du har både HPV och cellförändringar blir du kallad till en ny undersökning för att se om du behöver behandling.

Du som har fyllt 30 år

Om du har fyllt 30 år analyseras ditt prov först med ett virustest för humant papillomvirus, HPV. Det är ganska vanligt att provet visar att du har HPV. Om du har det, görs ytterligare en analys då provet undersöks med mikroskop. Analysen med mikroskop görs för att se om det finns cellförändringar i provet. Du som har cellförändringar kommer att kallas till en gynekologisk mottagning. Du som inte har cellförändringar behöver inte göra någonting, utan blir kallad till en ny provtagning senare.

Hur lång tid det går tills du blir kallad till en ny provtagning beror på vilken typ av HPV du har. Innehåller provet HPV typ 16 eller 18 blir du kallad igen efter ett och ett halvt år. Har du någon av de andra HPV-typerna blir du kallad efter tre år. Då kommer man särskilt kontrollera om HPV-infektionen har läkt ut och försvunnit. Det har den oftast, men det är ändå viktigt att du kommer på kontrollen när du blir kallad. Om du har kvar infektionen kallas du till en gynekolog som undersöker om du har några cellförändringar.

Första cellprovet du tar efter att ha fyllt 40 analyseras både för HPV och i mikroskop.

Du som är under 30 år

Om du är under 30 år undersöks ditt prov i mikroskop direkt. HPV-infektioner är så vanliga hos unga, så analys för HPV-virus görs bara om cellprovet visar på cellförändringar. Men om du har lätta cellförändringar undersöker man även om det finns HPV i det provet du lämnade. Det är bara om du då har både cellförändringar och HPV som du behöver göra någon mer undersökning.  Du som inte har det behöver inte göra något mer, utan du får en ny kallelse efter 3 år. Om provet däremot visar HPV blir du kallad till ytterligare en undersökning. Samma sak händer om du har tecken på svårare cellförändringar i cellprovet.

Om jag har HPV utan cellförändringar – är det riskfyllt att vänta till nästa prov?

HPV är ett mycket vanligt virus och nästa alla får infektionen någon gång under livet. Att utveckla cancer till följd av HPV tar flera år. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själv, utan att orsaka cellförändringar. Om du har fått besked om att du har HPV 16 eller 18 utan cellförändringar får du komma på en ny kontroll efter ett och ett halvt år. Samma sak gäller om du har någon av de andra HPV-typerna som undersöks. Då blir du kallad efter tre år. Att vänta denna tid är säkert, och du slipper gå igenom undersökningar för en infektion som oftast försvinner av sig själv.

I texten Cellförändringar i livmoderhalsen kan du läsa mer om vad som händer om du har cellförändringar eller HPV. Där finns information om vilka undersökningar som kan behöva göras och vilka behandlingar som finns.

Vilka blir kallade till cellprovtagning?

Kallelsen skickas till den adress där du är folkbokförd och du väljer alltid själv om du vill göra cellprovet eller inte.

Alla kvinnor som är mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år eller vart fjärde år, beroende på vilken region du bor i. Därefter får du en kallelse vart femte eller sjunde år när du är mellan 50 och 70 år.

Eftersom en HPV-analys är så känslig kan nästa prov vänta i sju år om du fått besked om att du inte har HPV. Detta sköts automatiskt av kallelsesystemet.

Sista provet erbjuds när du är mellan 64 och 70 år, beroende på när provet innan togs. Kvinnor med normalt cellprov i åldern 60 – 70 år har mycket liten risk att få livmoderhalscancer. Du som har behandlats för cellförändringar tidigare kan behöva lämna cellprov även efter att du har fyllt 70. Du blir då också kallad vart tredje år, oavsett din ålder.

Om du har missat en kallelse får du en ny året efter.

Du som har skyddad identitet får också en kallelse

Du som har skyddad identitet bör få en kallelse men den innehåller ingen uppgift om tid eller plats. Du får i stället ett telefonnummer så att du kan ringa och boka din provtagning.

På vilken mottagning lämnar jag prov?

När du har fått en kallelse tas cellprovet av en barnmorska på närmaste barnmorskemottagning. Det vanligaste är att du en bestämd tid som kan bokas om. På de flesta orter kan du även boka om till en annan mottagning.

Cellprov vid andra tillfällen

Ett gynekologiskt cellprov kan också lämnas om du är hos en barnmorska, gynekolog eller distriktsläkare och undersöks gynekologiskt av andra orsaker. Det kan vara lämpligt om det ändå snart är dags att lämna ett prov, eller om du har missat en tidigare cellprovskontroll.

Om du lämnar cellprov i samband med en gynekologisk undersökning, registreras också ett sådant prov. Då får du nästa erbjudande om cellprovskontroll efter att det har gått tre, fem eller sju år, beroende på hur gammal du är.

Viktigt att gå på cellprovskontroller även om du är vaccinerad

Vaccinationen mot HPV ger inte ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som du blir kallad till även om du är vaccinerad mot HPV. 

Du kan smittas av både män och kvinnor

Viruset som kan orsaka cellförändringar smittar vid sex. Du kan bli smittad av både män och kvinnor. Därför är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller oavsett vem du har haft sex med.

Om du använder kondom minskar riskerna att bli smittad av HPV.

En del behöver inte lämna prov

Du som är under 23 år blir inte kallad till cellprovskontroller. Det beror på att det är ganska vanligt att man har cellförändringar när man är under 23 år, men de försvinner oftast av sig själv. Det är mycket ovanligt att livmoderhalscancer utvecklas så tidigt.

Om du aldrig har haft sex

Du behöver inte lämna cellprov om du aldrig har haft sex. Anledningen till det är att du får livmoderhalscancer genom ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus. Viruset smittar genom sex.

Om du har manligt personnummer

Transpersoner med livmoderhals ingår inte i kallelsesystemet, men rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör kontakta en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet med rätt intervall.

Om du har opererat bort livmodern

Du behöver inte gå på cellprovskontroller om du har fått hela livmodern bortopererad. Det beror på att livmodertappen då också är helt borttagen vid operationen.

Du följs upp vid den klinik där du opererades om operationen gjordes på grund av livmoderhalscancer eller cellförändringar i livmoderhalsen, eller om du tidigare har behandlats för cellförändringar.

Att få hela livmodern bortopererad kallas total hysterektomi. Om du är osäker på vilken sorts operation du har gått igenom eller vad som tagits bort kan du fråga på den klinik där operationen gjordes. Är du osäker är det bättre att ta prov för säkerhets skull. Vid provtagningen kan barnmorskan se om du har livmoderhalsen kvar.

Du bestämmer själv om proverna ska sparas

Provet som du lämnar vid cellprovtagningen brukar sparas. Till exempel kan nya prov jämföras med gamla och olika uppföljningar göras. Proverna kan dessutom användas till forskning eller annat ändamål som godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Du som inte vill att provet ska sparas för framtiden kan säga det till den som utför provet. Då förstörs det sedan.

Uppgifter om din cellprovtagning och eventuella cellförändringar brukar ingå i den sammanhållna journalföringen. Det innebär att de som deltar i din vård med cellprover och cellförändringar får rätt att ta del av och hantera dessa uppgifter utan att fråga dig varje gång. Det kan vara särskilt viktigt om du flyttar någon gång. Meddela provtagaren om du inte vill ingå i sammanhållen journalföring.

Uppgifter om provtagning sparas också i kvalitetsregister som används för att förbättra vården. Du som inte vill att dina uppgifter ska användas för detta kan kräva att de tas bort.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Texten finns översatt - Other languages

Mer på 1177.se

Gynekologisk undersökning

En gynekologisk undersökning är en undersökning av kvinnans könsorgan, både på utsidan och på insidan.

HPV – humant papillomvirus

Humant papillomvirus är ett mycket vanligt virus som finns i över tvåhundra olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor. Humant papillomvirus förkortas ofta med HPV.

Livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen beror ofta på ett virus. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

Livmodercancer

Livmodercancer kan börja med blödningar eller förändrade flytningar efter klimakteriet. Det är vanligt att bli av med sjukdomen efter behandling.

Till toppen av sidan