امتحانات/سمپل ها

معاینه روده کوچک با آندوسکوپی کپسولی

Kapselendoskopi - dariThe content concerns Västerbotten

شما در شرف انجام معاینه kapselendoskopi، آندوسکوپی کپسولی استید. در این معاینه شما باید یک کپسول کوچک حاوی یک کمره بسیار خرد را ببلعید. سپس کمره از داخل روده کوچک عکس میگیرد. مهم است که پیشاپیش خود را برای انجام این معاینه آماده کنید.

اگر هر یک از موارد زیر راجع به شما صادق است، باید حداکثر 5 روز قبل از معاینه با endoskopienheten Umeå به تماس شوید:

 •  در بلعیدن قرص های بزرگ مشکل دارید
 •  بخش هایی از روده کوچک شما باریک است.

میتوانید با نمبر ‎0907859303 با ما به تماس شوید.

آمادگی برای معاینه شما

 •   10 روز قبل از معاینه مجاز به خوردن قرص آهن نیستید.

مهم است که روز قبل از معاینه را به خاطر بسپارید

 •  بعد از ساعت 2 پس از چاشت غذا نخورید.
 •  شب قبل از معاینه 2 لیتر از دوای Laxabon بنوشید. باید بین ساعت 4-6 بعد از ظهر انجام شود
 •  بعد از نیمه شب چیزی ننوشید.
 •  تا نیمه شب میتوانید ادویه جات و نوشیدنی های شفاف بنوشید.

هنگام مراجعه برای معاینه تی شرت بپوشید.

این چیزی است که در معاینه رخ میدهد

 • شما یک کپسول را با آب خواهید بلعید. شکل کپسول بلعیدن آن را آسان میکند.
 •   پس از آن به مدت 2 ساعت مجاز به خوردن یا نوشیدن نیستید. پس از گذشت 2 ساعت میتوانید دوباره آب بنوشید. بعد از 4 ساعت میتوانید طبق معمول غذا بخورید.
 •  یک کمربند به دور کمر شما بسته خواهد شد تا بتوانیم سیگنال های کمره را دریافت کنیم. همچنان یک کیف را برای حمل بکس دریافت خواهید کرد که سیگنال های دوربین را دریافت میکند.
 •  وقتی کپسول را ببلعید، میتوانید به مدت تقریباً 8 ساعت شفاخانه را ترک کنید. در طول این مدت، باید از کارهای فزیکی و فعالیت هایی که ممکن است به دستگاه آسیب برساند خودداری کنید.
 •  مرتباً بررسی کنید که کمربند در جای خود قرار دارد، کبل ها ثابت استند و نور آبی روی جعبه چشمک میزند.

نباید در مکان هایی حضور یابید که میدان های مغناطیسی قوی مانند MRI یا فرستنده های رادیویی وجود دارد. ممکن است آنها باعث ایجاد پارازیت شوند.

همچنان بکس نباید در معرض سرمای شدید یا نور شدید خورشید قرار گیرد. همچنان نباید تکان داده شود. 

بعد چه اتفاقی می افتد؟

در ساعت 15:45 روز معاینه، باید برای تحویل بکس و کمربند به شفاخانه مراجعه کنید. سپس تصاویر به کمپیوتر فرستاده میشود و توسط داکتر معاینه میشود.

لازم نیست نگران کپسول باشید. کپسول با مدفوع شما دفع میشود و میتوانید آن را در فاضلاب رها کنید زیرا کوچک است و مواد خطرناکی ندارد. اما اگر قرار است بعداً MRI انجام دهید مهم است که بدانید که آیا دفع شده است یا نی.

To the top of the page