VACCINATIONER

Vaccination mot TBE

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden.

En person får en vaccination
Du som är vuxen får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland.

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren.

Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Östergötland

Vaccination mot TBE i Östergötland

Områden i Östergötland där TBE har förekommit de senaste fem åren.

TBE-viruset finns i flera områden i Östergötland. På kartan här intill är de områden där TBE förkommit de senaste åren markerade. Om du vistas en längre period i skog och mark i något av dessa riskområden bör du vaccinera dig.

Riskområden med minst fem fall av TBE under åren 2014-2018:

 • Omberg i Ödeshögs kommun
 • Väderstad i Mjölby kommun
 • Område norr om Motala
 • Rejmyre i Finspångs kommun
 • Vallaskogen i Linköpings kommun
 • Område runt Kisa, Rimforsa och Åtvidaberg

Under 2018 rapporterades 17 fall av TBE i Östergötland. Under 2017 rapporterades 26 fall av TBE i Östergötland.

Många av vårdcentralerna i Östergötland vaccinerar mot TBE. Du kan även vända dig till vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping eller infektionsmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, båda erbjuder vaccination mot TBE. Varje dos av vaccin mot TBE kostar 400 kronor.

Många fall av TBE norr och söder om Östergötland

Både direkt söder om och direkt norr om Östergötland har också flera fall av TBE rapporterats de senaste åren.

I Kalmar län rekommenderar smittskyddsläkare TBE-vaccin för personer som rör sig i skog och mark i områden kring Överum, Loftahammar, Hasselö och Gamleby i Västerviks kommun.

Direkt norr om Östergötland ligger Södermanlands län, som i sin helhet räknas som riskområde för TBE.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Du som är vuxen får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen. 

Tidigare rekommenderades en extra dos till vuxna som började sin grundvaccinering när de hade fyllt 60 år. Oavsett ålder gällde detta även vuxna med nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom. Antalet rapporterade fall av TBE har ökat under senare år, och åldersgränsen för en extra dos har sänkts från 60 år till 50 år.

Den nya rekommendationen är alltså att du som har fyllt 50 år när du börjar din grundvaccinering får en extra dos.

Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis tre doser det första året:

 • Dos ett. 
 • Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fyra, tre år efter dos tre.

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Du som har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis fyra doser det första året:

 •  Dos ett.
 •  Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 •  Dos tre, två månader efter dos två.
 •  Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.

Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fem, tre år efter dos fyra.

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år. 

Du som inte har fått en extrados första året kan istället få en extrados minst två månader efter ordinarie tidsintervall för nästa dos.

Om du har glömt att vaccinera dig

Du som har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat, behöver inte börja om från början. Du får då en dos och därefter följer du vaccinationsschemat som vanligt.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig både när du är gravid och när du ammar.

Vaccination från ett års ålder

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna.

Barn upp till drygt ett år får oftast sprutan med vaccin på lårets framsida. Är barnet över två år får hen sprutan på överarmens utsida.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt.

En del personer kan även få ont i huvudet och må illa. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. En del personer kan också kräkas, men det är ovanligt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Till toppen av sidan