Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Meänkieli/Tornedalsfinska

Vaksinasjuuni inflyensaa vasthaan

Vaccinera dig mot influensa - tornedalsfinskaThe content concerns Västerbotten

Inflyensa on seuraus viiryksestä ja on erittäin tarttuva. Inflyensaviiryksiä tullee Ruothiin joka vuosi ja on tavalisimat talven aikana. Viirys leviää ilman kautta ja olletikki, jos joku sairas rykkii eli aivastaa.  Sie saatat suojata itteästi inflyensasta ottamalla vaksinasjuunin. Sie voit vaksineerata itteästi monta eri sairhauksia vasthaan yhelä ja samala kerrala.

Jokku voivat sairastua vakavasti, jos het saavat inflyensan. Heile on erityisen tärkeä, ette on hyvä suoja inflyensaa vasthaan, ja siksi heitä kehotethaan ottamhaan vaksinasjuunin. 

Läs texten på svenska här.

Sinua kehotethaan vaksiniin, jos joku näistä koskee sinua:

 • Sie olet vähhiinthään 65-vuotta. 
 • Sie olet raskhaana jälkhiin viikko 12, eli aiemin, jos sulle kehotethaan vaksinasjuuni muusta syystä kans. 
 • Sulla on syän- ja verisuonitauti, esimerkiks aivohalvaus eli stroukki. 
 • Sulla on keuhkosairhaus, esimerkiks vaikea asma.  
 • Sulla on diabeettes. 
 • Sulla on sairhauven eli hoijon vuoks vakavasti heikentyny imyynisuoja. 
 • Sulla on kehnompi maksan eli munuaisitten toiminta. 
 • Sulla on vakava liialinen paino. 
 • Sulla on neuromuskulaarinen sairhaus, joka tekkee henkimisen vaikeamaks.  
 • Sulla on usseita toimintarajotheita.  
 • Sulla on Downin syndroomi. 

Kehotukset koskevat sekä sinua joka olet raavas, ette lapsia jokka on vanheemat kun kuus kuukautta. 

Sulla jolla on korkeampi riski tulla vakavasti sairhaaks jostaki muusta syystä saatat kans saa kehotuksen ette vaksineerata itteästi. Se on sinun lääkäri joka arvostellee sen. 

Jos sie asut jonku kans joka saattaa tulla vakavasti sairhaaks sinua kehotethaan ottamhaan vaksiinin inflyensaa vasthaan sen takia ette suojata muita. Se koskee kans sinua joka olet töissä jonkun lähelä joka saattaa tulla vakavasti sairhaaks.

Sie tarttet vaksineerata ittesti joka vuosi 

Kun sie olet vaksineerattu sie olet suojattu tämän vuen inflyensaviiryksestä. Sie tarttet vaksineerata ittesti joka vuosi ette pittää suojaa viirystä vasthaan.

Vaksinasjuuni pneumokockeria vasthaan 

On olemassa kans yks muu vaksiini jonka sie piät ottaa jos sie olet henkilö ketä on kehotettu othaan vaksinasjuunin inflyensaa vasthaan.

Se on vaksiini niin kututtu pneumokockeria vasthaan. Pneumokockerit on erikoinen bakteerie, joka voipi tehhä ette sie tulet erittäin sairhaaks keuhkokuumeesheen.

Jos sie olet raskhaana sie usseimiten et tartte vaksineerata pneumokockeria vasthaan. Sinun lääkäri saattaa arvostella ette sie tarttet tehhä sen jos sulla esimerkiks on vissi tauti.  

Missäs mie saatan saa vaksinasjuunin?

Sie otat vaksinasjuunin sinun terhveyskeskuksessa eli siukkatuvassa. Jos sie asut Skellefteåssa sie saatat mielelhään ottaa vaksinasjuunin keskeisessä vaksinasjuunisentterissä Vaccinationscentrum Skellefteå. 

Näin vaksineerinki toimii

Sie saat inflyensavaksiinin pruutan kautta. Pruuta pruukathaan antaa käsivarren yläpuolele. Lapset jokka on nuoremat kun kolme vuotta saavat usseimiten vaksiinin säärheen. Lapsile, vanheemat kun 2 vuotta, ja nuorile aina 18 vuen ikhään, on kans nokkasprei vaksiinia.

Jälkhiin sie saatat tulla vähän punaseks ja paisunheeks paikassa missä sie sait pruutan. Se voipi kans tuntua vähän aralta. Sie saatat saa feeberiä, päänsärkyä ja kipua lihaksissa. Lapset saattavat saa kehnoman ruokahalun ja diareen. Vaivat pruukaavat mennä yli muutaman päivän jälkhiin.  

Koskas mie en piä vaksineerata itteä?

Jos sulla on feeberi sie et piä ottaa vaksinasjuunin.

Inflyensavaksiini sisältää munnaa. Jos sie et saata syä ruokaa missä on munnaa koska sulla on paha alergia sillon sie et saata ottaa vaksinasjuunia inflyensaa vasthaan.  

Raskhaus ja imetys

Sie joka olet raskhaana saatat tulla erittäin sairhaaks inflyensasta. Met kehotama ette sie ja sinun lapsi saavat vaksinasjuunin suojaks.

Se on vaaraton lapsele vattassa. Vaksiini antaa kans vastasyntynheele lapsele hyvän suojan.

Sie saatat ottaa vaksinasjuunin vaikka sie imetät. Sinua kehotethaan othaan vaksinasjuunin kun sie olet ollu raskhaana vähhiinthään 12 viikkoa. Sinua saatethaan kans kehottaa othaan vaksinasjuunin aieminki, jos sinun lääkäri arvostelee ette sie tarttet sen.  

Mitäs se maksaa?

Västerbottenissa vaksinasjuuni on ilmhainen sulle joka saatat tulla vakavasti sairhaaks.

Jos sie asut jonku kans joka on riskissä tulla vakavasti sairhaaks eli jos sie et ole henkilö jota kehotethaan othaan vaksinasjuunin mutta silti haluat ottaa vaksinasjuunin, sillon se maksaa 250 kruunua. 

Jos sie tulet sairhaaks

Jos sie tulet sairhaaks inflyensasta vaikka sie olet vaksineerattu sillon symtoomit on usseimiten lievemät.

Pysy kotona niin pitkhään kun sulla on feeberi ja tunnet ette olet kipeä. Ryi ja aivasta kainalhoon ja pese käet useasti ettet tartuta muita. 

Sie piät ottaa yhteyttä hoithoon ja saa neuvontaa, jos sie saat inflyensan ja olet henkilö jota on kehotettu othaan vaksinasjuunin. 

Vaikuta ja ole matkassa sinun hoijossa

Se on tärkeä ette sie ymmärät mitä hoitohenkilökunta kertovat. Pane kysymyksiä jos sie et ymmärä. Sie saatat saa apua tulkilta jos sie et puhu ruottia. 

Vaksineeraa ittesti samala covid-19 vasthaan

Sulle jolle kehotethaan inflyensavaksinasjuunia, kannattee kans ottaa covid-19-vaksinasjuunin. Sie saatat tehhä tämän samala kerrala. Sie voit saa covid-19 vaikka sie olet vaksineerattu. Mutta vaksinasjuuni vähentää riskiä tulla vakavasti sairhaaks. 

To the top of the page