Meänkieli/Tornedalsfinska

Influensa rokotus

Vaccinera dig mot influensa - tornedalsfinskaThe content concerns Västerbotten

Influensa tullee viiruksesta ja se oon tavattoman tarttuva. Influensaviirus tullee vuosittain Ruothiin ja oon tavalsin talvisaikana. Viirus tarttuu ilmassa ja leviää olletikki jos joku sairastava rykkii taikka aivastaa. Jos sie saat influensan oon tavalista, ette tullee kova kuume, päänsärky, särkee paikkoja, kaula tullee kipeäksi ja yskä iskee kans. Sie saatat suojata itteästi rokotuksella.

Joilekki henkilöile ehotethaan rokotusta

Jokku saattava sairastua pahasti influenshaan ja saattava saa’a seurauksinna vakavia saihrauksia, esimerkiksi keuhkokuuhmeen. Siksi ehotethaan, ette net ottava rokotuksen.

Ehotethaan ette sie otat rokotuksen jos joitaki näistä asioista koskee sinua:

  • Sie olet 65 vuotta eli vanhempi.
  • Sie olet raskhaana jälkhiin raskhauvenviikko 12, eli aiemin jos sinua kans kehotethaan vaksiini muusta syystä.
  • Sulla on syänsairhaus.
  • Sulla on keuhkosairhaus.
  • Sulla on diabeettes.
  • Sulla on vahvasti kehnompi imyynisuoja jonki sairhauven eli käsittelyn takija.
  • Sulla on kruuninen maksaheikkous eli munuaisheikkous.
  • Sie painat reilusti liikaa.
  • Sulla on neuromuskulaarinensairhaus joka vaikuttaa henkimisheen.
  • Sulla on monta toimintaestheitä.

Ehotukset koskeva raahvaita ja kans lapsi, joka oon kuus kuukautta vanheempia.

Sulla jolla on suurempi riski tulla vakavasti sairhaaks jostaki muusta syystä,saatethaan kans kehottaa ette vaksineerata ittesti. Se on lääkäri joka antaa sulle hoitoa joka arvostellee sen.

Omhaiset ja henkilökunta, jokka oon tekemisissä henkilöitten kans, joila oon kovin heikentynny tulehtuksen vastustuskyky pitävä ottaa rokotuksen hankkiaksheen influensasuojan.

Sie piät ottaa rokotuksen vuosittain

Ko sie olet ottanu rokotuksen sie olet suojattunna vuen influensaviiruksesta. Suoja kestää korkeinthaan vuen ja sie piät ottaa rokotuksen vuosittain. Rokotus oon sovelettu suojelheen tiettynä aikana olevaa viirusta.

Pneumakokkerien rokotus

Samat henkilöt ko yllä mainitut, paitti raskhaana olevat, pitävä kans ottaa pneumakokkerirokotuksen.

Missäs mie saatan ottaa rokotuksen?

Sie vaksineeraat ittesti keskheisessä vaksinasjuunivasthaanotossa eli sinun terhveyskeskuksessa eli siukkatuvassa.

Näin rokotus tapahtuu

Sie saat influensarokotuksen pruutun kautta. Pruutu pruukathaan antaa käsivarren yläpuolele. Lapset alle kolme vuotta saava useasti rokotuksen lonkon alle jalkhaan. Yli kaks vuotta vanhoile lapsile ja nuorile alla kaheksantoista oon kans olemassa rokotusta nokkaspreinä.

Rokotuksen jälkhiin sie saatat saa’a pienen punasen paisheen siihen, mihinkä pruutu sinua pisti. Saattaa kans tuntua vähän aralta. Sie saatat saa’a kuumetta, päänsärkyä ja kippeitä paikkoja. Lapset saattava saa’a huonoman ruokahalun ja löysikakan. Vaivat pruukava mennä siutti päivän parin päästä.

Koskas minun ei passaa ottaa rokotusta?

Sie et piä ottaa rokotusta jos sulla oon kuumetta.

Jos sie et kestä munaruokaa, jos olet sille herkkä ja alerginen, niin et saata ottaa influensarokotusta.

Raskhaan oleminen ja imettäminen

Ei ole mithään riskiä ottaa influensarokotusta ko sie olet raskhaana taikka jos imetät.

Sie olisit saattanu sairastua värremin influenshaan jos et olis ollu raskhaana. Siksi ehotethaan sulle raskhaana olevalle rokotus. Rokotus saattaa kans olla äsken syntynheele lapsele hyvvää suojaa.

Sulle ehotethaan othaan rokotuksen 16. raskhaana olemisen viikon jälkhiin, taikka aikasemmin jos sulle ehotethaan rokotusta muusta syystä.

Mitäs se maksaa?

Västerbottenissa influensarokotus oon maksoton sulle, joka riskeeraat sairastua pahoin jos saat influensan. Muile se maksaa 265 kruunua.

Jos sie sairastut

Jos sie sairastut influenshaan vaikka olet ottanu rokotuksen niin symptoomit oon useasti heijomat.

Jää kotia niin kauon ko sulla oon kuumetta ja tunnet olevasti sairas. Ryi käsivarren koukhuun ja pese käet useasti vähentääksesti tartunnan levittämisen riskiä.

Jos sie olet henkilö, jota ehotethaan rokotukseen ja saat influensan sie piät ottaa yhtheyttä hoithoon.

Vaikuttaa omhaan hoithoon siihen osalistuen

Osalistuaksesti omhaan huolthon ja hoithoon oon tärkeätä, ette sie ymmärät sen informašuunin, minkä sie saata hoitohenkilökunnalta. Kysy jos et käsitä. Sie saatat saa’a tulkkausapua jos sie et ymmärä ruottia.

To the top of the page