Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

قوانین و حق و حقوق

پرونده پزشکی

Patientjournalen - persiskaThe content concerns Västerbotten

Läs texten på svenska här

هنگامی که شما خدمات درمانی دریافت می‌کنید در پرونده پزشکی شما ثبت می‌شود. منظور اصلی از پرونده پزشکی آنست که روند درمان شما توسط درمانگران ثبت شود. پرونده پزشکی یک منبع اطلاعاتی است که بیمار را همراهی می‌کند، برای نمونه هنگامی که بیمار تحت درمان است. افزون بر این پرونده پزشکی می تواند به مشارکت بیشتر شما در درمان تان کمک کند. پرونده پزشکی در موارد زیر نیز مهم است

  • شما نسبت به خدمات درمانی نقطه نظرهایی دارید و قرار است یک بررسی انجام شود
  • پرونده پزشکی برای پیگیری و توسعه خدمات درمانی لازم است
  • پرونده پزشکی تحت شرایط معینی در پژوهش علمی استفاده می شود.

همه کارکنان دارای پروانه در خدمات بهداشتی و درمانی بایستی تشخیص ها، اقدامات و موارد مشابه را در پرونده پزشکی بنویسند. حتی گروههای شغلی فاقد پروانه نیز بایستی موارد را در پرونده پزشکی درج کنند. مثلاً برخی از مددکاران و کارکنانی که کارکنان دارای پروانه را دستیاری می کنند، در این گروه قرار می گیرند. 

پرونده پزشکی خود را در اینترنت بخوانید

افرادی که در بهداری استان وِستربوتِن تحت درمان قرار گرفته اند می توانند پرونده پزشکی خود را در اینترنت بخوانند. برای اینکار با شناسه الکترونیکی خود به وبسایت 1177.se وارد شوید.

در پرونده پزشکی خود می توانید یادداشتهایی را که کارکنان بخش درمانی در زمانی که شما با بخش درمانی در تماس بوده، در بیمارستان بستری بوده یا با کارکنان بخش درمانی بصورت تلفنی در تماس بوده اید یادداشت کرده اند را بخوانید. در آینده امکان مشاهده معرفی نامه پزشکی و جواب آزمایشها نیز وجود خواهد داشت.

اکنون می توانید یاداشتهای پرونده پزشکی خود از سال ۲۰۰۱ به اینطرف را بخوانید. آنچه قبل از آن نوشته شده بصورت کاغذی در اختیار تان قرار داده می شود. یادداشتهای روانپزشکی قانونی، روانپزشکی بزرگسالان، روانپزشکی کودکان و نوجوانان، کلینیک ژنتیک، توانبخشی کودکان ونو جوانان و مطب های پذیرش جوانان نیز در خدمات الکترونیکی نشان داده نمی شوند. 

پرونده پزشکی شما روی کاغذ

اگر می خواهید پرونده پزشکی خود را روی کاغذ بخوانید به محلی که در آن تحت درمان قرار گرفته اید مراجعه کنید. برای اینکار می توانید به درمانگر تلفن کنید یا نامه بنویسید و از او بخواهید پرونده درمانی شما را در اختیارتان بگذارد. بخش درمانی موظف است در اسرع وقت به شما پاسخ دهد. اگر بنظرتان دریافت پاسخ طول کشیده می توانید با رئیس واحد تماس بگیرید. 

در مواردی که پرونده پزشکی در اختیار قرار داده نمی شود

خدمات درمانی در هر موردی بطور جداگانه ارزیابی می کند که آیا پرونده پزشکی را در اختیار قرار دهد یا نه. بطور مثال اگر پزشک مسئول ارزیابی کند که دلایل پزشکی محکم وجود دارد که شما نتوانید پرونده پزشکی تان را بخوانید ممکن است نگذارند شما پرونده پزشکی را بخوانید. این مورد بسیار نادر است و اغلب در خدمات درمانی روانپزشکی صورت می گیرد.

از پرونده پزشکی محافظت می‌شود

فقط کارکنان آن واحد درمانی و بهداشتی که شما را درمان می‌کنند و یا افراد مجاز دیگری که به دلایل دیگر برای کار خود در چارچوب خدمات درمانی و بهداشتی به اطلاعات مربوطه نیاز دارند حق دارند پرونده پزشکی شما را بخوانند.

هر دفعه که کارکنان خدمات درمانی یک پرونده پزشکی را بخوانند، ثبت می‌شود. شما به عنوان بیمار نیز حق دارید از چنین موضوعی آگاه شوید. برای آگاهی از اینکه چه کسی چه موقع پرونده پزشکی شما را نگاه کرده به واحدی که در آنجا تحت درمان قرار گرفته اید مراجعه کنید و چیزی که اصطلاحا رونوشت ورود به سیستم (loggutdrag) نامیده می شود درخواست کنید. رونوشت ورود به سیستم باید طوری تنظیم شود که شما براحتی بتوانید ببینید کدام واحد درمانی و چه موقع پرونده پزشکی شما را نگاه کرده است.

پرونده نگاری منسجم

پرونده نگاری منسجم به این معنی است که درمانگرهای مختلف، مثلاً بهداری و یک درمانگر خصوصی از مطالب یکدیگر در پرونده پزشکی اطلاع دارند. اگر به یک درمانگر جدید مراجعه کنید کارکنان درمانی می توانند اطلاعات مربوط به مثلآً جواب آزمایشهای قبلی، داروها و درمان های شما را ببینند.

کارکنان خدمات درمانی بایستی به شما اطلاع دهند که اطلاعات پرونده پزشکی را با سایر درمانگرها به اشتراک می گذارند. شما حق دارید با اشتراک گذارده شدن مطالب پرونده پزشکی خود با سایر درمانگرها مخالفت کنید.

اگر یک درمانگر می خواهد مطالب پرونده پزشکی از درمانگر دیگری را دریافت کند، مراتب بایستی از بیمار سوال شود و موافقت بیمار با اینکار اخذ شود.

اگر بخواهید اطلاعات را مسدود کنید

اگر بخواهید اطلاعات پرونده پزشکی خود را مسدود کنید طوری که مشمول پرونده پزشکی جامع نباشد، می‌توانید فرم ویژه مسدود کردن اطلاعات را از وبسایت 1177.se/patientjournalen چاپ  کنید.

اگر اطلاعات مربوط به خودتان در پرونده پزشکی را مسدود کنید، دیگر ارائه کنندگان خدمات درمانی نخواهند توانست پرونده پزشکی را بخوانند. مسدود کردن اطلاعات باعث می شود کارکنان خدمات درمانی تصویر جامعی از وضعیت پزشکی شما بدست نیاورند. این خود می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره انداخته و روی مراقبت و درمان شما تأثیر بگذارد. کارکنان خدمات درمانی تحت شرایط خاصی می توانند محتویات پرونده پزشکی مسدود شده را بدون موافقت بیمار بخوانند. این امر در مواردی صِدق می کند که بطور مثال بیهوش باشید.

To the top of the page