فارسی/Persiska

قوانین و حق و حقوق

Regler och rättigheter - persiska

Current articles

Visa innehåll som:
  • ترجمه به زبانم

    Tolkning till mitt språk - persiska

    شما اگر سوئدی صحبت نمی‌کنید می‌توانید مترجم داشته باشید. مترجم در هنگام مراجعه به خدمات پزشکی درمانی و خدمات دندان‌پزشکی در زمینه‌ی ترجمه به شما کمک می‌کند. در هنگام رزرو کردن وقت برای مراجعه، ذکر کنید که نیاز به یک مترجم به زبان خودتان دارید.

To the top of the page