Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

  • Är du 60 år eller äldre bokar du tid för vaccination på 1177.se
  • Är du 18–59 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 får du kallelse till vaccination.
FÖRÄLDRASKAP OCH RELATIONEN MED BARNET

Adoption

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder och vårdnadshavare. En adoption kan enligt svensk lag aldrig upphävas.

Här kan du läsa om adoption av barn, det vill säga personer yngre än 18 år.

Texten handlar mest om adoption från ett annat land, så kallad internationell adoption. På slutet finns ett kapitel om när barn adopteras inom Sverige, så kallad nationell adoption.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan