Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Just nu är det problem att se sina bokade tider från Region Dalarna. Felsökning pågår.

Vård vid resa utomlands

Vård utomlands

Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler. Det beror på vilket land du är i.

Reglerna skiljer sig också åt beroende på hur fort du behöver vård.

Vård som inte kan vänta

EU:s medlemsländer har kommit överens om att alla som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem ska få ett EU-kort.

Viss typ av vård kan inte vänta tills du kommer hem igen. Den kallas ibland för nödvändig vård. Det kan till exempel vara om du bryter ett ben som måste gipsas eller att du behöver behandling med dialys.

I en del länder betalar du lika mycket som invånarna i det land du är i. Det gäller om du är på tillfälligt besök, till exempel på semester.

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Nordiska länderna

Behöver du vård som inte kan vänta i ett nordiskt land betalar du lika mycket som de som bor i det landet. Du behöver visa legitimation och lämna din adress i det land du bor.

Norden består av Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island samt Färöarna, Grönland och Åland.

Europeiskt sjukförsäkringskort – EU-kortet

Du kan beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort om du ska resa utanför Norden. Det så kallade EU-kortet visar att du ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Då betalar du lika mycket för vård som inte kan vänta som de som bor i det land du är i. Det gäller om du är på besök i något av följande länder:

 • ett EU-land
 • Island
 • Norge
 • Liechtenstein
 • Schweiz

EU-kortet beställer du från Försäkringskassan. Kortet är gratis. Det gäller i tre år och är personligt. Även barn måste ha ett eget kort.

Du ska visa EU-kortet tillsammans med en ID-handling varje gång du söker vård.

Storbritannien och Nordirland

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Intyg om du har glömt ditt EU-kort

Du kan få ett intyg från Försäkringskassan om har glömt ditt EU-kort eller inte har hunnit skaffa ett. Intyget kan till exempel skickas med fax till det sjukhus eller den klinik där du får behandling.

Du som behöver vård regelbundet

Även du som behöver vård regelbundet ska kunna resa. Du kanske har en livslång sjukdom eller behöver medicinska kontroller, till exempel diabeteskontroller. Det räknas som vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Prata med din behandlande läkare i Sverige innan du reser.

Ersättning i efterhand

Det kan hända att en klinik eller ett sjukhus inte accepterar EU-kortet, trots att det borde gälla. Det kan också vara så att EU-kortet inte gäller eftersom vårdgivaren inte är ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. Då kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan när du kommer hem. Det är viktigt att du sparar kvitton på kostnaderna.

Du kan få ersättning för vad vården skulle ha kostat om du hade fått den i Sverige. Du får inte ersättning för patientavgifter.

Du kan också få ersättning för kostnader för tandvård, läkemedel och hjälpmedel.

Du kan inte få ersättning i efterhand om du söker vård i Schweiz.

En privat reseförsäkring kan omfatta andra kostnader, till exempel vård hos privata vårdgivare som inte ingår i landets allmänna sjukvårdssystem.

Studenters rätt till vård

Du har rätt till vård som inte kan vänta på samma villkor som landets invånare om du studerar inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Ingår du dessutom i det svenska socialförsäkringssystemet kan du beställa ett EU-kort. Det ska du ha med dig till sjukhuset eller kliniken om du behöver söka vård.

Överenskommelser med länder

Sverige har avtal med en del länder utanför Europa som gör att du kan få vård även där. Det gäller följande länder:

 • Australien
 • Algeriet
 • Israel
 • Turkiet
 • delstaten Québec i Kanada.

Dessa avtal om vård kallas också konventioner. De ger dig rätt till olika typer av vård. Vilka typer av vård som ingår varierar mellan de olika länderna. Du behöver visa ditt svenska pass och ibland behövs även ett intyg från Försäkringskassan. EU-kortet gäller inte.

Läs mer om avtal med länder utanför Europa på Försäkringskassans webbplats.

Övriga länder

Du måste själv betala för sjukvård om du blir sjuk i något annat land i världen.

Du som har en hemförsäkring kan ha ett reseskydd som innebär att du kan ringa en larmcentral för att få hjälp. Du kan till exempel få information om vilket sjukhus du kan kontakta. Du kan också få hjälp med att betala för vården och hjälp med att komma hem om det skulle behövas.

Planerad vård

Planerad vård innebär att du i förväg har planerat att söka vård i ett annat land än Sverige.

Du kan läsa mer om planerad vård på Försäkringskassans webbplats.

Förhandstillstånd

Du kan söka tillstånd i förväg från Försäkringskassan om du vill söka planerad vård utomlands. Det gäller för följande länder:

 • ett EU-land
 • Island
 • Norge
 • Liechtenstein
 • Schweiz

Ett så kallat förhandstillstånd är ett intyg som du visar när du får vård utomlands. Då betalar du inte för vården, förutom den patientavgift som gäller i landet. Du kan få intyget om du till exempel har en sjukdom som behandlas i den vanliga vården i Sverige, men där väntetiden är lång.

Du får själv boka vården och betala för resor, boende och måltider.

Den vårdgivare som du söker vård hos utomlands ska ingå i det allmänna sjukvårdssystemet i det landet.

Förhandsbesked

Du kan också söka ett besked i förväg från Försäkringskassan. Det kallas förhandsbesked. Då får du veta om du kan få ersättning efteråt och hur stor summan i så fall blir för just den behandling du vill ha. Det högsta belopp du kan få motsvarar vad behandlingen skulle ha kostat om du hade fått samma behandling i Sverige.

Du kan inte få ett förhandsbesked om du söker vård i Schweiz.

Ersättning i efterhand

Även om du inte frågar Försäkringskassan i förväg kan du få ersättning för planerad vård efteråt. Det gäller vård inom EU, på Island, i Liechtenstein eller Norge.

Du har rätt till ersättning om det handlar om vård som skulle ha betalts av det offentliga om du hade fått den i Sverige. Ersättningen kan inte bli högre än vad samma behandling skulle ha kostat i Sverige. Du får ingen ersättning för resor och boende.

Du får själv boka och betala för vården. Spara alla originalkvitton för vården. Du behöver dem när du söker ersättning från Försäkringskassan. När du får ersättning i efterhand gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.

Du kan också få ersättning för kostnader för tandvård, läkemedel och hjälpmedel.

Du kan inte få ersättning i efterhand om du söker vård i Schweiz.

Övriga länder

Du måste oftast själv betala för kostnaderna om du söker planerad vård i ett land utanför Norden, EU, Liechtenstein och Schweiz.

Regionen kan erbjuda vård utomlands

I vissa fall kan regionen där du bor erbjuda dig vård utomlands, till exempel specialiserad vård som inte finns i Sverige. Då betalar regionen kostnaderna för vård, resa, boende och måltider. Som patient betalar du endast patientavgift.

Rehabilitering utomlands

Du kan få rehabilitering utomlands, främst i varmare länder. Det finns olika regler om vid vilka sjukdomar man kan få rehabilitering i varmt klimat. Kontakta regionen för att få veta vad som gäller.

Patientförsäkring

I Sverige finns en patientförsäkring som ger dig rätt till ersättning om du skadas inom vården. Den gäller inte för vård du har fått utomlands. Ett undantag är om regionen har betalat för din vård utomlands.

Hemtransporter

Du får betala resan själv om du har fått sjukvård och måste åka hem på ett annat sätt än du har planerat. Det gäller om du till exempel behöver åka hem på ett dyrare sätt eller om du måste transporteras med ambulansflyg. Det är likadant om någon dör utomlands.

Reseförsäkringar ersätter för hemresor och hemtransporter, även när någon har dött. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Nordiska länder

Du kan få ersättning för hemresan om du har fått vård som inte kan vänta i ett nordiskt land och resan hem har blivit dyrare. Det är då landet där du har fått vården som betalar den extra kostnaden för resan.

Du får inte ersättning för att transportera hem någon som har dött.

Läs mer på 1177.se

Tandvård utomlands

Oavsett var i världen du befinner dig kan du få tandvård om du själv betalar kostnaden för de undersökningar och behandlingar du får.

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Till toppen av sidan