Ögon, öron, näsa och hals

Röst och tal

Här kan du läsa mer sjukdomar och besvär med röst och tal, till exempel heshet, stamning och afasi.

Innehåll - Röst och tal

Visa innehåll som:
Röstterapi

Andningen är röstens motor och din andningsteknik är viktig för en bra röst. Genom att andas med hjälp av magen får du ett bättre tryck i utandningsluften när du pratar. Då arbetar dina stämband bättre och du blir inte så hes och trött i rösten när du pratar. Du kan träna din röst genom att göra andnings- och röstövningar.

Dysartri

Dysartri är en störning av talet, inte av språkförmågan. En person med dysartri kan förstå, läsa och skriva.

Logopedisk behandling vid könsdysfori

Om logopedisk behandling blir aktuell, är tonhöjd, intonation och klang exempel på röstegenskaper att jobba med

Röstbesvär

Röstbesvär kan ibland debutera i samband med luftvägsinfektion, men rösten kan även påverkas av stress, depression eller annan psykisk ohälsa.

Språkstörning hos barn och ungdomar

Språket är en av människans viktigaste förmågor för att kunna tänka, kommunicera och lära

Stamning

Stamning innebär att talet på något sätt stoppas upp trots att du vet vad du ska säga. Stamning går oftast över av sig själv. En logoped kan ge behandling om det behövs.

Heshet

När du är hes låter din röst inte som vanligt. Du kan bli hes när du är förkyld men också om du överansträngt rösten. Ofta går besvären över av sig själv.

Afasi

Afasi innebär att man har språkliga svårigheter efter en hjärnskada, oftast efter en stroke. Man kan till exempel ha svårt att prata och skriva.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Så fungerar hjärnan

Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor. Hjärnan gör också att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Det är också hjärnan som styr kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Till toppen av sidan