Röst och tal

Röstbesvär

Innehållet gäller Västra Götaland

Röstbesvär, som till exempel heshet eller rösttrötthet kan ha olika orsaker. Det kan vara förändringar eller sjukdomar på stämbanden som gör att rösten inte fungerar, eller så kan det vara så kallade funktionella besvär som beror på att rösten är överansträngd och kanske används med bristande teknik.

Röstbesvär kan ibland debutera i samband med luftvägsinfektion, men rösten kan även påverkas av stress, depression eller annan psykisk ohälsa. Magbesvär, sura uppstötningar eller annan sjukdom kan också påverka rösten, liksom faktorer i omgivningen som till exempel buller, damm, rök, kemikalier och kyla.

Rösten bildas när luften passerar ut från lungorna genom luftstrupen och förbi stämbanden. Luften får stämbanden att vibrera och det bildas en ton. Genom att ändra stämbandens form, läge och spänning varierar man röstens tonhöjd, klang och styrka. Röststyrkan bestäms främst av luftströmmens mängd och hastighet.

Vanliga symtom vid röstbesvär

Röstbesvär kan bland annat upplevas som ett eller flera av följande symtom:

  • Heshet (till exempel skrovlig och klangfattig röst)
  • Minskat röstomfång
  • Ansträngningskänsla och trötthet i halsen
  • Klumpkänsla
  • Sveda och irritation
  • Harklingsbehov
  • Känsla av att rösten inte bär
  • Känsla av att luften inte räcker till

När ska jag söka vård?

Sök alltid läkare om du har varit hes i mer än tre veckor. Du bör också söka läkare om du ofta blir ansträngd och trött i halsen när du pratar eller om rösten förändras.

Vad gör logopeden?

Logopeden analyserar och behandlar röstproblemen efter att bedömning och stämbandsundersökning har genomförts av öron-, näsa-, halsläkare. Logopeden ger råd och information om rösten och röstanvändningen. Du kan även erbjudas röstbehandling, som syftar till att hitta en effektiv andningsteknik, avspänning i halsen och skonsam röstteknik. Behandling ges individuellt eller i grupp. Vid behov kan logopeden hjälpa till med lämpliga hjälpmedel, till exempel röstförstärkare.

Till toppen av sidan