Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Röst och tal

Logopedisk behandling vid könsdysfori

Innehållet gäller Västra Götaland

Logopeden inom den könsbekräftande vården finns till för att stötta och hjälpa en individ att utveckla sin röst så att den stämmer bättre överens med könsidentiteten. Det görs på lite olika sätt beroende på personens målsättning, registrerade födelsekön och val av medicinsk behandling.

Det generella målet med röstbehandlingen är minskad dysfori kring rösten så att en kan prata på ett sätt som en känner sig bekväm med och använda rösten i de situationer en önskar utan att bli trött i rösten eller hes.

Behandlingen utgår alltid från individens önskemål och förutsättningar, och innefattar oftast arbete med grundläggande röstteknik (till exempel övningar för avspänning, andning, hållning med mera) samt övningar för tonhöjd, tonvariation och klang. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp. 

Det är nödvändigt att vara målmedveten och träna mycket på egen hand för att uppnå resultat. Vid röstträning är det vanligt att personen träffar logopeden regelbundet under en längre tid.

Utredning och diagnos krävs

För att kunna få behandling och regelbunden uppföljning hos logoped krävs en färdig utredning och könsdysforidiagnos. För personer utan en färdig utredning eller diagnos erbjuds ett rådgivande samtal. Då ges grundläggande information kring hur rösten fungerar och det finns möjlighet att ställa frågor kring individuella röstanpassningar.

Till toppen av sidan