Röst och tal

Logopedisk behandling vid könsdysfori

Innehållet gäller Västra Götaland

Logopedisk röstbehandling vid könsdysfori syftar till att en individ ska ha en röst som både stämmer överens med könsidentiteten och fungerar utan att individen blir hes eller rösttrött av att tala. Oavsett om personen med könsdysfori tilldelats manligt eller kvinnligt kön vid födelsen, erbjuds kontakt med logoped för information, rådgivning och inspelning av rösten.

Du som önskar en mer kvinnlig röst, blir erbjuden röstbehandling hos en logoped. Logopeden hjälper dig att utforska och träna din röst.

Du som önskar en mer manlig röst, får röstbehandling hos logoped om du behöver det. Testosteron gör ofta rösten mörkare.

Om logopedisk behandling blir aktuell, är tonhöjd, intonation och klang exempel på röstegenskaper att jobba med. Grundläggande röstteknik, inklusive övningar för avspänning, andning och hållning med mera, ingår också. Det är nödvändigt att vara målmedveten och träna mycket på egen hand för att uppnå resultat. Vid röstträning i feminiserande syfte är det vanligt att personen träffar logopeden regelbundet under en längre tid.

Till toppen av sidan