Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Här kan du se vilken rekommendation om vaccination mot covid-19 som gäller för dig. Det är olika för olika personer.

Person använder sin smarta telefon
Ta reda på om det är dags att du vaccinerar dig igen mot covid-19, eller vad som gäller om du ska börja vaccinera dig.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 får du veta hur du gör för att bli vaccinerad.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om varför du behöver vaccinera dig flera gånger, hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Läs mer: Jag har glömt när jag vaccinerade mig mot covid-19. Var kan jag se det?

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst för information om vaccination mot covid-19 som alternativ till den som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. 

Därför varierar rekommendationerna

Rekommendationen om vaccination mot covid-19 varierar. Vad som gäller för dig beror bland annat på följande saker:

 • din ålder
 • din risk att bli allvarligt sjuk.

Skyddet från vaccinationen minskar snabbare ju äldre du är. Risken att bli allvarligt sjuk ökar också med åldern, och vid vissa tillstånd eller sjukdomar. 

Rekommendationerna gäller fram till och med den 28 februari. Nya rekommendationer börjar gälla den 1 mars

18 år till 64 år med vissa tillstånd och sjukdomar

Du rekommenderas att ta en påfyllnadsdos under perioden från och med den 1 september till och med den 28 februari.

Du behöver alltså inte vaccinera dig igen om du redan gjort det under hösten. Det gäller oavsett hur många påfyllnadsdoser du har tagit sedan tidigare. För de flesta blir det dos nummer fyra.

Rekommendationen gäller om du är 18 år till 64 år och något av följande stämmer:

 • Du är gravid.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom.
 • Du har en kronisk lungsjukdom.
 • Du har en neurologisk sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har demens eller har haft stroke.
 • Du har en leversjukdom.
 • Du har nedsatt njurfunktion.

Läs mer på den här sidan: Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 förut.

65 år och äldre

Du rekommenderas att ta en påfyllnadsdos under perioden från och med den 1 september till och med den 28 februari.

Du behöver alltså inte vaccinera dig igen om du redan gjort det under hösten. Det gäller oavsett hur många påfyllnadsdoser du har tagit sedan tidigare. För de flesta blir det dos nummer fem.

Det gäller dig som fyller 65 år i år eller är äldre.

Läs mer på den här sidan: Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 förut.

18 år och äldre med nedsatt immunförsvar

Du rekommenderas att ta en påfyllnadsdos under perioden från och med den 1 september till och med den 28 februari.

Du behöver alltså inte vaccinera dig igen om du redan gjort det under hösten. Det gäller oavsett hur många påfyllnadsdoser du har tagit sedan tidigare. För många blir det dos nummer sex.

Rekommendationen gäller om du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar, till exempel därför att något av följande stämmer:

 • Du har fått en transplantation av ett nytt organ eller av nya stamceller.
 • Du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar från födseln, eller på grund av en sjukdom eller läkemedel. Det kan till exempel vara läkemedel mot reumatiska eller andra autoimmuna sjukdomar.
 • Du får behandling för cancer eller någon en annan sjukdom som påverkar immunförsvaret måttligt eller allvarligt.
 • Du har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern.

Du som inte har vaccinerat dig förut och har nedsatt immunförsvar

Du som har nedsatt immunförsvar och inte har vaccinerat dig förut mot covid-19 rekommenderas tre doser i tät följd och sedan fler doser med glesare mellanrum.

Så här kan du rekommenderas att vaccinera dig:

Dos 1

Dos 2: Efter minst 4 veckor

Dos 3: Efter minst 4 veckor

Du kommer att rekommenderas fler doser.

Du behöver inte börja om med vaccinationen oavsett hur lång tid det har gått sedan din senaste dos.

Något annat kan gälla om du har allvarligt nedsatt immunförsvar

Du som har allvarligt nedsatt immunförsvar kan få en annan rekommendation om att vaccinera dig mot covid-19.

Det kan gälla hur många doser vaccin du rekommenderas, eller hur lång tid det behöver gå mellan doserna. Du kan också rekommenderas att lämna prov efter att du har vaccinerat dig.

Prata med läkaren som du får behandling hos om du är osäker. 

Du kan läsa mer om nedsatt immunförsvar och vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

18 år och äldre med hemtjänst, hemsjukvård, i äldreboende eller som har Downs syndrom

Du rekommenderas att ta en påfyllnadsdos under perioden från och med den 1 september till och med den 28 februari.

Du behöver alltså inte vaccinera dig igen om du redan gjort det under hösten. Det gäller oavsett hur många påfyllnadsdoser du har tagit sedan tidigare. För de flesta blir det dos nummer fem.

Rekommendationen gäller om något av följande stämmer:

 • Du har hemtjänst.
 • Du har hemsjukvård.
 • Du bor på ett särskilt boende för äldre.
 • Du har Downs syndrom.

Vaccinera dig oavsett hur många doser du redan har tagit. För de flesta blir det dos nummer fem.

Läs mer på den här sidan: Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 förut.

18 år till 64 år

Du kan ta en påfyllnadsdos under perioden från och med den 1 september till och med den 28 februari. Det gäller dig som är 18 till 64 år. Du kan bara ta en påfyllnadsdos under den perioden.

Du kan ta påfyllnadsdosen även om du inte har några särskilda tillstånd eller sjukdomar, och även om du redan har tagit de tre doser som rekommenderas.

Det kan finnas olika anledningar att välja att vaccinera sig igen.

Ett exempel kan vara att du närmar dig 65 år.

Ett annat exempel kan vara att du lever nära någon som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Läs mer på den här sidan: Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 förut.

Du som inte har vaccinerat dig förut

Du som inte har vaccinerat dig förut mot covid-19 rekommenderas tre doser vaccin. Det gäller om du är 18 år eller äldre.

Så här rekommenderas du att vaccinera dig:

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 veckor, och före 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Du behöver inte börja om med vaccinationen oavsett hur lång tid det har gått sedan din senaste dos.

Ett annat schema kan gälla om du har nedsatt immunförsvar.

En del rekommenderas fler doser

Du rekommenderas fler doser om du fyller 65 år eller är äldre, eller om det finns någon annan orsak till att du har en högre risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Se vad som gäller för dig nu högre upp på den här sidan.

Barn och unga under 18 år

Du som är under 18 år kan inte vaccinera dig mot covid-19 om du är frisk för övrigt. Det gäller även om du redan har fått en dos vaccin.

Tidigare fanns en rekommendation för barn och unga att vaccinera sig mot covid-19. Rekommendationen har tagits bort eftersom den inte behövs längre. Barn och unga blir sällan allvarligt sjuka i covid-19. 

Barn och unga med särskilda tillstånd och sjukdomar

Du som är under 18 år kan rekommenderas att vaccinera dig om du har ett tillstånd eller en sjukdom som ökar risken att du blir allvarligt sjuk. Prata med läkaren som behandlar dig. Hen kan rekommendera att du vaccinerar dig om det behövs.

Läs mer om vaccination av barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

mer på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Kontrollera att du har valt region högst upp på sidan. Då får du rätt information för dig. 

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det gäller alla vuxna och barn. Här kan du läsa om det är något mer du behöver tänka på nu.

Kom ihåg att vaccinera dig mot influensa

Vissa personer har ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa. Det gäller bland annat dig som är äldre, gravid eller har vissa sjukdomar. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Läs mer om vilka som rekommenderas vaccin.

Till toppen av sidan