OM VACCIN MOT COVID-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här finns frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19.

Västra Götaland

Telefontjänst i Västra Götaland

Från och med 24 februari 2021 erbjuder Västra Götalandsregionen en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se.

Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.

Telefonnummer: 010-473 94 30

Öppettider: 07.00-16.00

Kan jag vaccinera mig?

Fråga: Jag har en allergi. Kan jag vaccinera mig?

Svar: Nästan alla som har en allergi kan vaccinera sig. Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Senare i texten kan du läsa mer om den allvarliga allergiska reaktion som kallas anafylaktisk chock.

Fråga: Jag är yngre än 70 år och har en sjukdom som gör att jag har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Hur får jag veta när jag kan vaccinera mig?

Svar: Det är din region som ansvarar för vaccinationerna. I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om vilka som erbjuds vaccin i din region just nu. Se till att du har valt rätt region högst upp på sidan.

Fråga: Jag har kraftigt nedsatt immunförsvar. Kan jag vaccinera mig?

Svar: Du kan vaccinera dig, men det kan vara så att vaccinet inte ger lika bra effekt som annars. Diskutera med din behandlande läkare om du undrar hur du ska göra.

Fråga: Jag använder blodförtunnande läkemedel? Kan jag vaccinera mig?

Svar: Ja, det kan du. Men berätta för den som ska vaccinera dig att du använder blodförtunnande läkemedel. I hälsodeklarationen som du fyller i innan vaccinationen ställs också frågan. Du och den som ska vaccinera dig kan bland annat behöva diskutera när på dagen du ska vaccinera dig, beroende på vilket eller vilka läkemedel du använder.

Västra Götaland

Fråga: Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Waran?
Svar: Ta med senaste PK-värde.

Fråga: Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana?
Svar: Du behöver inte pausa eller skjuta upp din medicinering. Men tala om vilket läkemedel du använder för den som vaccinerar.

Fråga: Jag försöker bli gravid, kan jag vaccinera mig?

Svar: Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.

Det finns hittills inte något som tyder på att fostret eller den som är gravid påverkas negativt av vaccinationen. Du behöver därför inte oroa dig om det visar sig att du var gravid utan att du visste om det när du vaccinerar dig. Däremot behövs det mer kunskap för att kunna rekommendera vaccination generellt till gravida. Läs mer om graviditet och covid-19.

Fråga: Jag ammar kan jag vaccinera mig?

Svar: Du kan vaccinera dig om du ammar.

Det är inte känt om vaccinerna förs över till barnet genom bröstmjölken. Men det finns inga anledningar att tro att barnet som ammas skulle få några biverkningar om du vaccineras.

Praktiska frågor om vaccinationen

Västra Götaland

Fråga: Vad gäller om jag är 70 år och behöver sjukresetaxi för att få vaccination?

Svar: Personer som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. Beslutet gäller i Västra Götalandsregionen till den 30 juni 2021.
Läs mer om sjukresor under pandemin

Fråga: Ringer sjukvården upp när jag ska vaccinera mig?

Svar: I Västra Götalandsregionen kommer du endast att bli kallad om du ingår i en medicinsk riskgrupp. Hur du blir kallad till vaccination kan variera, beroende på vilken vårdcentral du är listad på. Det kan hända att du blir uppringd av din vårdcentral.

Om du känner dig osäker på om den som ringer upp dig ringer från vårdcentralen, be om personens namn och be att få ringa upp. Lägg på luren. Kontrollera numret till din vårdcentral, ring upp och be att få prata med personen som ringde upp dig. Lämna aldrig ut några uppgifter per telefon, din vårdcentral kommer aldrig att be dig om kontonummer eller koder.

Fråga: Om jag inte kan vaccinera mig när min prioriterade grupp är aktuell, har jag missat min chans till vaccination?

Svar: Nej, du kan boka en tid för vaccination när tidsbokningen öppnar längre fram.

Fråga: Kan man få en köplats?

Svar: Nej det går det inte. Tider kan bokas av alla i den prioriterade gruppen som är aktuell för vaccinering, så snart bokningen öppnar.

Fråga: Vad gäller för mig som har funktionsnedsättning?

Svar: Du som har en funktionsnedsättning och inte ingår i de medicinska riskgrupperna, och som inte heller bor på särskilt boende eller har hemtjänst, blir erbjuden vaccination i samband med allmänhetens vaccination längre fram i vår.

Fråga: Kan man välja var man vaccinerar sig?

Svar: I fas 1 hjälper berörd personal till med vaccination.
I fas 2 och fas 3 sker vaccinationen på den vårdcentralen där man är listad. Begränsningen av valfriheten beror på brist på vaccin och hur vaccinet fördelas.
I fas 4 kommer det att vara fritt att vaccinera sig var man vill. Då går det även bra att välja en vårdcentral utanför regionen, om du till exempel bor i din sommarstuga, arbetar eller studerar på annan ort.

Fråga: Jag bor utomlands, kan jag vaccinera mig där?

Svar: Kontakta myndigheterna i det land du befinner dig för att få mer information.

Fråga: Hur bokar jag tid för vaccination om jag har en god man?

Svar: För att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster behöver man ha en godkänd e-legitimation. Det finns ingen tjänst för att agera ombud, som legal ställföreträdare eller god man. Du kan istället kontakta vården på andra sätt, till exempel på telefon. Personalen hjälper till att boka tid.

Fråga: Varför registreras min vaccination i det nationella vaccinationsregistret?

Svar: Din vaccination registreras för att myndigheterna och forskare ska kunna följa arbetet med vaccinationerna. Genom informationen i registret kan de få veta hur effektivt vaccinet är och om det finns biverkningar som man inte kände till.

Det som registreras är ditt personnummer, vilken ort du är folkbokförd på, datum för vaccination, vilket vaccin som användes, vilken dos du fick och vilken vårdgivare som ansvarade för vaccinationen. Informationen är skyddad av sekretess. Läs mer om nationella kvalitetsregister.

Fråga: Finns det något intyg på att man är vaccinerad?

Svar: Just nu finns det inget sådant nationellt intyg, arbete pågår.

Fråga: Jag är inte svensk medborgare, men bor i Sverige. Kan jag vaccinera mig i Sverige?

Svar: Ja, det kan du. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin mot covid-19. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin, i den ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Efter att jag har vaccinerat mig

Fråga: Kan jag leva som vanligt när jag är vaccinerad? Kan jag umgås med mina släktingar?

Svar: Det är viktigt att du fortsätter att följa rekommendationerna från myndigheterna även efter att du är vaccinerad. Här kan du läsa om varför.

Fråga: Finns det någon risk för en allvarlig allergisk reaktion efter vaccinationen, en så kallad anafylaktisk chock?

Svar: Det är väldigt ovanligt med en anafylaktisk chock efter vaccinationen. Reaktionen inträffar i så fall oftast några minuter efter att du har fått vaccinet. Du ska därför stanna kvar i lokalen i 15 minuter efter att du fick vaccinationen. Personalen som vaccinerar dig vet vad de ska göra om du får en reaktion.

Fråga: Kan jag resa utomlands efter att jag har vaccinerat mig?

Svar: I nuläget gäller samma rekommendationer oavsett om du är vaccinerad eller inte. Du måste kontrollera vilka regler och rekommendationer som gäller i det landet som du ska resa till. Du måste också följa rekommendationerna som gäller för själva resan och från svenska myndigheter. Var beredd på att rekommendationerna kan ändras snabbt. Läs mer om covid-19 och resor.

Västra Götaland

Fråga: Hur får jag ett vaccinationsintyg?

Svar: Det är inte fastställt ännu hur intygen kommer att göras tillgängliga, arbete pågår på EU-nivå kring detta. Mer information kommer.
Läs mer om vaccinationsintyg på regeringskansliets webbplats

Om vaccinet

Fråga: Kan jag välja vilket av vaccinen jag får?

Svar: Nej, du kommer inte att kunna välja vaccin. Sådant som påverkar vilket vaccin du får är följande:

  • Hur många doser regionerna får av de olika vaccinen.
  • När vaccinet kommer till regionen.
 
 
Västra Götaland

Fråga: Vilka vacciner kommer att finnas i Västra Götaland?

Svar: Västra Götaland har tillgång till samma godkända vacciner som övriga regioner i Sverige. För närvarande finns det tre godkända vacciner. De är från Pfizer/BionTech, Moderna och Astra Zeneca.  Astra Zenecas vaccin är nu godkänt för alla som är 18 år och äldre, även de som är äldre än 65 år.

Fråga: Viruset har muterat. Fungerar vaccinet även mot de varianterna?

Svar: Ja, vaccinen verkar än så länge fungera tillräckligt bra även mot de varianter av viruset som har muterat. Det är vanligt att virus muterar. Ibland kan det påverka virusets egenskaper.

Folkhälsomyndigheten och regionerna följer därför noga hur dessa varianter sprids och om skyddet från vaccinen påverkas av varianterna.

Fråga: Kan man få covid-19 av vaccinet?

Svar: Nej, du kan inte få covid-19 av vaccinet. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar

Fråga: Har jag skydd mot covid-19 om jag tidigare har vaccinerat mig mot lunginflammation eller influensa?

Svar: Nej, de vaccinen skyddar inte mot covid-19.

Fråga: Vad händer om jag redan är smittad när jag vaccinerar mig?

Svar: Vaccinet hinner inte skapa något skydd mot sjukdomen om du redan är smittad när du vaccinerar dig. Då kan du bli sjuk i covid-19.

Du ska inte vaccinera dig om du har några symtom på covid-19. Då ska du lämna prov.

Till toppen av sidan