OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccination. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns två godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med fler vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. 

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

 • Du som är 70 år eller äldre.
 • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination. 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Västra Götaland

Prioriteringar i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Så här ser prioriteringsordningen ut i Västra Götaland:

Fas 1 (januari)

 • De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal som arbetar nära dessa personer.
 • Riskgrupp med kommunal omsorg i hemmet.
 • Vuxna som bor med någon av ovanstående riskgrupper.
 • Prioriterad sjukvårdspersonal.

Fas 2-3 (februari-mars)

 • Dos 2 till grupperna i fas 1.
 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS.
 • Patienter knutna till specialistmottagningar, så kallade medicinska riskgrupper.
 • Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Fas 4 (startar när prioriterade grupper har vaccinerats)

 • Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.  

När kan jag vaccinera mig?

Din region ansvarar för att vaccinera de som bor i regionen.

Västra Götaland

Vaccinering i Västra Götaland

Vaccinering mot covid-19 startade i Västra Götaland den 27 december. Just nu pågår vaccinering i de högst prioriterade grupperna, äldre och sköra på särskilda boenden för äldre samt personal som arbetar nära dessa grupper. Även delar av personalen på regionens sjukhus vaccineras nu, exempelvis personal på intensivvårdsavdelningar.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan

Läs mer om vaccinering av prioriterad vårdpersonal

När kan jag vaccinera mig?

Vaccinering av de första invånarna med hemtjänst och deras hushållskontakter startar vecka tre.
Man kontaktas av sin vårdcentral inför vaccineringen. Vaccinationen beräknas vara klar under vecka fem.

När vaccin till prioriterade grupper säkrats startar vaccinering till allmänheten. Målet är att 70 procent av allmänheten ska kunna erbjudas vaccination under första halvåret 2021.

Information om vaccination i Västra Götaland kommer att publiceras löpande på den här sidan.

Hur bokar jag tid?

Det går ännu inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten, personer i riskgrupper eller på särskilda boenden.

Blir jag kallad?

Det är i nuläget svårt att säga om det kan bli aktuellt med en kallelse till besök. Troligen kommer lösningarna att variera något på olika orter i regionen. Detsamma gäller lokaler för vaccination.

Vaccination av riskgrupper

Personer i riskgrupp kommer i första hand att erbjudas vaccination via vårdcentraler och sjukhus. Primärvård och kommuner samarbetar i för att vaccinera personer som bor på särskilt boende.

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1777 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå tre eller fyra veckor mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Det tar omkring en vecka efter andra dosen innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.  

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket

Vårdpersonalen ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan