LIVMODER OCH ÄGGSTOCKAR

Äggledarinflammation

Äggledarinflammation gör ofta att du får ont i magen, rikligare flytningar och ibland feber. Den vanligaste orsaken är könssjukdomar, till exempel klamydia och gonorré. Du behöver få behandling med antibiotika om du har äggledarinflammation.

Symtom

Det är vanligt att äggledarinflammation ger ett eller flera av följande symtom:

  • Du har rikligare, ibland illaluktande flytningar som kan vara vita, gula eller gröna.
  • Du har väldigt ont i nedre delen av magen.
  • Du upplever en tyngdkänsla i underlivet.
  • Det svider när du kissar.
  • Du känner dig kissnödig fast du har kissat nyligen.
  • Du kan också ha feber och känna dig trött.

Du kan också få mer otydliga symtom som kommer då och då och är lindriga. Symtomen kan vara en lätt molande värk i nedre delen av magen och ibland även ont i korsryggen.

Äggledarinflammation kan alltså ge väldigt otydliga symtom, bara ett av ovanstående symtom eller flera av de här symtomen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en gynekologisk mottagning eller vårdcentral om du har symtom som kan tyda på äggledarinflammation.

Om det är bråttom

Kontakta genast en gynekologisk mottagning, vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har ett eller flera följande symtom:

  • Du har väldigt ont i nedre delen av magen.
  • Du har kraftiga flytningar och feber.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad orsakar en äggledarinflammation?

Den vanligaste orsaken till äggledarinflammation är könssjukdomar, till exempel klamydia och gonorré.

Du kan också få äggledarinflammation efter en abort eller om du har fått en kopparspiral eller en hormonspiral insatt, men det är ovanligt.

Du kan få en infektion i livmodern om du har fått ett missfall. Den infektionen kan sedan sprida sig till äggledarna och orsaka en äggledarinflammation, men det är mycket ovanligt.

Äggledarinflammation är en vanlig infektion hos unga personer. Sjukdomen är mindre vanlig efter klimakteriet.

Hur kan jag förebygga en äggledarinflammation?

Du kan inte förebygga själva äggledarinflammationen, men du kan förebygga infektionen som ger äggledarinflammationen. Det kan du göra genom att ha säkrare sex, som att använda kondom vid vaginala samlag och slicklapp om du har munsex.

Undersökningar

Du som har väldigt ont i magen, kraftiga flytningar och eventuellt feber behöver bli undersökt genom en gynekologisk undersökning. I samband med den undersökningen kan prover från underlivet tas. Ibland kan du också få lämna blodprov för att läkaren ska kunna se om du har någon könssjukdom, som hiv eller hepatit B.

Du som har molande värk i nedre delen av magen eller ont i musklerna eller skelettet får testa dig för könssjukdomar. Ibland behöver du lämna ett urinprov, och därför kan det vara bra om du väntar med att kissa tills du träffar barnmorskan eller läkaren.

Det är ovanligt, men ibland kan det även vara nödvändigt att göra en titthålsundersökning för att utesluta andra sjukdomar.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Behandling

Äggledarinflammation behandlas med antibiotika. Du som har väldigt ont i magen kan få receptfria smärtstillande läkemedel, till exempel Alvedon. Du kan också få receptfria inflammationsdämpande läkemedel, till exempel Voltaren eller Ibuprofen.

Ibland behövs en operation

Vissa personer får varbölder i äggledarna av inflammationen. Då kan du behöva bli opererad.

Ha inte sex under tiden du behandlas med antibiotika

Ha inte vaginala samlag, anala samlag eller munsex under tiden som du behandlas med antibiotika. Den du har sex med behöver testas och eventuellt behandlas om hen har någon könssjukdom. Annars kan sjukdomen överföras fram och tillbaka mellan er.

Graviditet och äggledarinflammation

Äggledarinflammation kan öka risken för utomkvedshavandeskap. Utomkvedshavandeskap innebär att det befruktade ägget börjar växa utanför livmodern. Äggledarinflammation kan också göra det svårare att bli gravid.

Det beror på att inflammationen skapar ärr i äggledarna. De här ärren kan göra att ett befruktat ägg inte kan ta sig genom äggledaren för att komma till livmodern och kunna växa där. Ärren kan också göra att spermierna inte kan komma fram till ägget och befrukta det.

Snabb behandling med antibiotika minskar de här riskerna.

Till toppen av sidan