Könssjukdomar och sexuellt överförbara infektioner

Hiv och aids

Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en hivinfektion om du får viruset. Det finns läkemedel som minskar antalet hivvirus i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Då kan inte hivinfektionen överföras längre.

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Symtom

Det vanligaste är att inte få några symtom i samband med att du har fått hiv. Det kan ta upp till flera år innan du känner av hivinfektionen.

Tidiga symtom

Du kan få en så kallad primär hivinfektion två till tre veckor efter att du har fått hiv. Då kan du till exempel få ett eller flera av de här symtomen:

De tidiga symtomen försvinner av sig själv, oftast inom ett par veckor. Sedan tar det upp till flera år innan du märker något mer.

Sena symtom

Immunsystemet blir svagare om du har en hivinfektion och inte tar läkemedel. Det tar oftast flera år innan du märker att immunförsvaret är försvagat. Det kan visa sig genom ett eller flera av de här symtomen:

Behandlingen förhindrar aids

Aids kallas de sjukdomar som du kan få när immunförsvaret är försvagat av en hivinfektion.

Hivinfektionen utvecklas inte till aids om du får behandling. Därför är det viktigt att testa dig om du tror att du kan ha fått hiv.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral, en hudmottagning eller en mottagning för sexuell hälsa om du tror att du kan ha fått hiv. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Du som är under 25 kan oftast kontakta en ungdomsmottagning

Det är avgiftfritt att testa sig på alla mottagningar. Du har rätt att vara anonym.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. 

Om det är bråttom

Kontakta genast en infektionsmottagning på ett sjukhus om du säkert vet att du kan ha utsatts för smitta. Det kan till exempel vara om kondomen gick sönder när du hade sex med någon som har hiv, men som inte behandlas för det. På infektionsmottagningen kan du få en tillfällig läkemedelsbehandling mot hiv.

Kontakta en jouröppen mottagning eller en akutmottagning om infektionsmottagningen inte har öppet.

Västra Götaland

Här kan du hiv-testa dig i VGR

Du kan hiv-testa dig på alla vårdcentraler som ingår i Västra Götalands vårdval. Du behöver inte vara listad på den mottagning du testar dig. Eftersom hiv är en allmänfarlig sjukdom är testet och besöket kostnadsfritt.
En mottagning som är helt privat och egenfinansierad tillåts att ta ut en avgift för hiv-test.

Förebyggande behandling mot hiv i VGR

Hiv-PrEP (preexpositionsprofylax) är en förebyggande behandling som kraftigt minskar risken att få hiv vid oskyddat sex. Hiv-PrEP är effektiv mot hiv, men skyddar inte mot andra könssjukdomar. Behandlingen erbjuds till personer som har ökad risk för att få hiv.

Mottagningar som erbjuder hiv-PrEP:

Läs mer om Hiv-PrEP

Kunskapscentrum för sexuell hälsa: Broschyr om Hiv-PrEP

Hur kan jag minska risken för att få hiv?

Du kan skydda dig mot att få hiv på följande sätt: 

  • Använd kondom om du har slidsamlag, analsamlag eller munsex med någon som har en penis.
  • Sätt en kondom på sexleksaker du för in i munnen, slidan eller ändtarmen om du använder dem tillsammans med någon.
  • Dela inte sprutor med andra personer. 
  • Få förebyggande behandling med läkemedel, så kallad PrEP.

Så överförs hiv

Hiv överförs genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk.

Risken för att överföra viruset är störst precis i början när någon har fått en hivinfektion och inte har fått behandling med läkemedel. Även om en person säger att hen inte har hiv kan du inte vara helt säker, eftersom hen kanske inte vet om det än. Använd därför alltid kondom om du har slidsamlag, analsamlag eller munsex. 

Det är mycket mindre risk att viruset överförs vid munsex än vid samlag. Den största risken vid munsex finns om du får sperma med viruset i munnen. 

Hiv kan även överföras genom blod, till exempel om du delar sprutor med andra.

Hiv kan bara överföras till fostret under graviditeten om mamman har hiv och inte får behandling för det.

Blod och bröstmjölksdonationer testas alltid för hiv

Alla som ger blod som sedan används i sjukvården i Sverige testas för hiv. Du kan alltså inte få viruset genom en blodtransfusion. Även alla som donerar bröstmjölk testas.

Undersökningar och utredningar

Vid den vanligaste typen av hivtest får du lämna ett blodprov från ett blodkärl i armen. Det tar vanligen några dagar innan du får veta resultatet. 

På vissa mottagningar går det att lämna ett blodprov genom ett stick i fingret och få svar efter 15 minuter.

När du gör ett hivtest på en mottagning kan du få prata med en kurator eller sjuksköterska. 

När kan jag tidigast testa mig? 

Du kan lämna ett blodprov redan en till två veckor efter det tillfälle då du tror att du kan ha fått hiv.

Du får alltid lämna ytterligare ett blodprov för säkerhets skull om ditt test visar att du har fått en hivinfektion.

Ett svar som visar att du inte har hiv är helt säkert först efter sex till åtta veckor. Därför kan du behöva ta om provet då.

Att få besked

Det kan vara omskakande att få veta att du har hiv och det kan kännas svårt att ta till sig beskedet. Det finns möjlighet att få stöd genom samtal med en kurator.

Du får ha regelbunden kontakt med personalen som arbetar med infektionsvård på ett sjukhus. Du får behandling av läkare och sjuksköterskor. 

Det finns föreningar och stödgrupper för personer med hiv på olika ställen i landet.

Behandling

Det finns läkemedel som minskar mängden virus i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Det förhindrar också att du får aids.

När ska du behandlas?

Behandlingen mot hiv börjar vanligtvis en till två veckor efter att ett prov har visat att du har fått viruset.

Viktigt att ta dina läkemedel regelbundet

Behandlingen är mycket effektiv om du tar dina läkemedel regelbundet utan några avbrott.

Mängden virus ökar i kroppen igen om du missar en läkemedelsdos eller slutar med behandlingen. Det kan göra att viruset blir motståndskraftigt mot behandlingen så att den inte fungerar.

Behandlingen hjälper även mot aids

Behandlingen är mycket effektiv även om hivinfektionen har utvecklats till aids. Behandlingen gör att immunförsvaret kan återhämta sig och bli starkt igen.

Biverkningar av behandlingen

Du kan få lättare biverkningar som till exempel illamående, diarré, mardrömmar och yrsel. Biverkningarna är ofta värst i början av behandlingen och går ofta över efter några veckor. Du kan behöva byta läkemedel om de inte går över. 

Behandlingen kan påverkas av andra läkemedel och naturläkemedel

Vissa läkemedel påverkar andra läkemedel eller påverkas av dem om du använder läkemedlen samtidigt. Även receptfria läkemedel och naturläkemedel kan förändra effekten av din hivbehandllng. Därför bör du alltid rådfråga din läkare innan du påbörjar eller ändrar en medicinering.

Barn med hiv

Barn som lever med hiv i Sverige får behandling med läkemedel. De träffar läkare, sjuksköterska och kurator cirka fyra gånger om året.

Läkemedlen gör att barnen är lika starka och friska som barn utan hiv. Barn med hiv kan göra samma saker som andra barn kan. Det gäller till exempel att gå i skolan, leka och sporta. Infektionen syns eller märks inte.

Vad händer i kroppen om jag får hiv?

När du får hiv infekteras och förstörs vissa celler i blodet. Då blir immunförsvaret sämre. De här cellerna kallas CD4 eller T-hjälparceller och är en särskild typ av vita blodkroppar. De är viktiga för att immunförsvaret ska fungera.

Immunförsvaret blir svagare och du får aids om du inte får behandling mot hiv. 

Vad händer i kroppen om jag får aids?

Aids är ett samlingsnamn på olika typer av infektioner som du kan få om ditt immunförsvar har blivit svagare. Det kan till exempel vara lunginflammation, tuberkulos, eller svampinfektioner i matstrupen.

Du har informationsplikt enligt smittskyddslagen

Du måste berätta för den du ska ha sex med om du har hiv men inte behandlas för det. Det kallas för informationsplikt och är bestämt i smittskyddslagen

När du har haft behandling med effektiv HIV-medicinering under längre tid och virusvärden är omätbara vid provtagning är risken för sexuellt överförbar hiv obefintlig. Din ansvariga läkare kan i detta fall välja att ta bort förhållningsregler gällande informationsplikt och kondomkrav. Du behöver då inte berätta för en sexpartner att du har hiv. Du kan också själv bestämma om du vill använda kondom eller inte. 

Västra Götaland

Läkare avgör informationsplikt

Om du behandlas för hiv har du informationsplikt och krav på kondom tills din läkare har bedömt att förhållningsreglerna kan släppas.

Graviditet och hiv

Det är möjligt att både bli gravid eller göra någon gravid utan att barnet eller partnern får hiv om du behandlas med läkemedel mot hiv.

Risken för att virus förs över till barnet under graviditeten eller förlossningen är mycket liten om den som är gravid och har hiv använder läkemedel mot hiv.

Det går bra att föda vaginalt eller genom kejsarsnitt.

Efter förlossningen får barnet en behandling med läkemedel i ungefär fyra veckor. När barnet är mellan en och tre månader gammal tas prover för att säkert veta att hen inte har fått hiv.

Så kallade antikroppar mot hiv som förts över från mamman innan födseln finns ofta kvar i barnets blod i upp till två år. Men det betyder inte att barnet har hiv. Blodprover tas därför också tills barnet är ungefär två år eller tills antikropparna har försvunnit.

Ingen amning vid hivinfektion

Barn ska inte ammas av någon som har en hivinfektion eftersom viruset kan överföras med bröstmjölken.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Till toppen av sidan