Inflammation och infektion i hjärtat

Hjärtmuskelinflammation

Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen kan försämras om du får en inflammation i hjärtmuskeln. Försämringen beror vanligtvis på att den inflammerade hjärtmuskeln blir svagare och arbetar sämre. Sjukdomen går oftast över av sig själv, men ibland behöver du få behandling.

Hjärtmuskelinflammation kan personer i alla åldrar få. Ibland får man även en hjärtsäcksinflammation samtidigt. Hjärtmuskelinflammation kallas också myokardit.

Symtom

Det är vanligt att du får ett eller flera av följande besvär om du har en inflammation i hjärtmuskeln:

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral  eller jouröppen mottagning om du har symtom som du tror kan bero på hjärtmuskelinflammation. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Undvik all kraftig fysisk ansträngning om du känner dig sjuk. Du kan få mer och allvarligare besvär om du tränar eller anstränger dig hårt när du har en hjärtmuskelinflammation.

Undersökningar och utredningar

Du får berätta om dina besvär och läkaren gör en kroppsundersökning. Vanligtvis undersöks du med EKG för att se hur hjärtat fungerar. Du får också lämna blodprover.

Ibland behövs fler undersökningar som till exempel lungröntgen, ultraljud eller magnetkameraundersökning av hjärtat.

Behandling

Hjärtmuskelinflammation går oftast över utan behandling. Du får smärtlindrande läkemedel om du har ont.

Det är vanligt att bli inlagd på sjukhus under några dagar för att hjärtats funktion behöver kontrolleras.

Undvik krävande fysisk aktivitet

Du bör undvika all krävande fysisk aktivitet om du har en hjärtmuskelinflammation. Det är vanligt att behöva avstå från krävande fysisk aktivitet upp till sex månader efter att du har blivit sjuk.

Vad beror hjärtmuskelinflammation på?

En hjärtmuskelinflammation kan ha många orsaker. Lindriga former av sjukdomen orsakas vanligtvis av en virusinfektion.

Det är ovanligt, men ibland orsakas en hjärtmuskelinflammation av bakterier. Den kan också orsakas av andra sjukdomar i kroppen eller av vissa ämnen, som bland annat kan finnas i läkemedel.

Vad händer i kroppen?

Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen kan försämras om du får en kraftig inflammation i hjärtmuskeln. Det beror på att hjärtat pumpar svagare.

Hjärtat fortsätter oftast att pumpa som vanligt om du har fått en lindrigare form av hjärtmuskelinflammation.

Komplikationer och följdsjukdomar

Ibland förvärras hjärtmuskelinflammationen och kan leda till hjärtsvikt

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan