Språklig stil

Skriv enkelt – använd inte bildspråk eller komplicerade uttryck

Använd ord som är lätta att förstå och som är begripliga för läsaren. Tänk på att vissa ord kan betyda flera saker, vilket kan göra det svårt för läsare som till exempel inte har svenska som modersmål.

Använd inte bildspråk 

Använd inte metaforer och liknelser. Många läsare har svårt att förstå eller tolka dem. Det är svårt för de personer som läser information bokstavligt. 

Skriv inte: Levern är kroppens reningsverk
Skriv inte: Det blir som en ond cirkel. 

Använd inte otydliga vårduttryck 

Använd inte vårduttryck eller facktermer. Det kan vara lätt att missförstå uttryck som vårdpersonal använder. 

Skriv: Sluta med läkemedlet. 
Skriv inte: Sätta ut läkemedlet. 
Skriv inte: Trappa ner. 

Procent – undvik, skriv ut  

Undvik att använda procent om det inte är relevant för läsaren. Använd hellre begrepp som är lättare att förstå. Använd ordet procent om du ändå behöver skriva ut det. Använd inte %. 

Exempel: de allra flesta, en liten del, många. 

Till toppen av sidan