Språklig stil

En person är aldrig sin sjukdom

En sjukdom eller en funktionsnedsättning är något man har, inte något man är.

Skriv: Många som har diabetes … 
Skriv: Färgblindhet innebär att du inte ser alla färger. 

Skriv inte: diabetiker, färgblinda, överviktiga. 

Till toppen av sidan