Språklig stil

Du eller man

Använd i första hand du-tilltal. Det fungerar oftast som ett allmänt du och handlar då om många, inte bara om den som läser. Ibland är du-tilltalet mer direkt.

Exempel på direkt du-tilltal: 
Har du svårt att somna eller vaknar du för tidigt ibland? Det har de flesta varit med om, och det gör inget om du sover dåligt någon gång ibland. 

Exempel på allmänt du-tilltal: 
De flesta har någon gång haft svårt att somna eller vaknat för tidigt. Det gör inget om du sover dåligt någon gång ibland. 

Ibland passar det inte med du 

Undvik du i meningar med ofta, oftast, brukar eller det är vanligt att. Där kan det passa bättre med man, eller att skriva på ett annat sätt. 

Skriv: Du kan känna att du vill trycka på och krysta.  
Skriv inte: Då brukar du känna att du vill trycka på och krysta.   

Till toppen av sidan