Riktlinjer för språket

Språklig stil

Här kan du läsa mer om hur vi formulerar oss för ett inkluderande och stärkande innehåll.

Innehåll - Språklig stil

Visa innehåll som:

Du eller man

Använd i första hand du-tilltal. Det fungerar oftast som ett allmänt du och handlar då om många, inte bara om den som läser. Ibland är du-tilltalet mer direkt.

Ange vem som gör något, använd aktiva verb

Ange vem det är som gör något, till exempel vem som utför en undersökning. Det gör texten mer levande och lätt att förstå. 

En person är aldrig sin sjukdom

En sjukdom eller en funktionsnedsättning är något man har, inte något man är.

Skriv enkelt – använd inte bildspråk eller komplicerade uttryck

Använd ord som är lätta att förstå och som är begripliga för läsaren. Tänk på att vissa ord kan betyda flera saker, vilket kan göra det svårt för läsare som till exempel inte har svenska som modersmål.

Bör, ska och måste

Använd ord som ska, bör och måste när det är viktigt att läsaren gör något, till exempel kontaktar vården vid allvarliga symtom. Undvik att använda dessa ord vid andra tillfällen.

Textens titel

Här kan du läsa våra riktlinjer om titlar.

Till toppen av sidan