Kontakta vården på nätet

Frågor och svar om digitala vårdmöten samt Vård och hälsa

Innehållet gäller Västra Götaland

Här är några vanliga frågor och svar om digitala vårdmöten och appen Vård och hälsa.

Digitala vårdmöten med Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård sker från och med september 2023 främst i appen Vård och hälsa eller på vardochhalsa.vgregion.se.

Kan jag själv boka in ett digitalt vårdmöte? 

Det vanligaste är att du blir kallad till ett digitalt vårdmöte. Vissa verksamheter erbjuder dig som patient att själv boka in ett digitalt vårdmöte och du kan också föreslå att ett möte ska hållas digitalt om det passar dig bättre.    

Får jag en påminnelse innan mitt digitala vårdmöte? 

Ja, du får ett SMS med datum och tid för besöket i samband med bokningen och därefter får du en påminnelse samma morgon som besöket ska äga rum och 15 minuter innan ditt besök. Du får ytterligare ett SMS i samband med att besöket startar.  

Hur gör jag för att ansluta till ett digitalt vårdmöte? 

Du kan läsa om hur du gör på sidan Vård och hälsa - så här gör du. 

Vad gör jag om tekniken krånglar? 

Här finns mer information om support vid tekniska problem. 

Vad behöver jag göra innan mötet? 

  1. Om du har fått ett formulär att fylla i innan mötet är det viktigt att du har gjort det. Annars kan mötet inte starta, av tekniska skäl.   
  2. Inför det första digitala vårdmötet hos en mottagning behöver du godkänna att mottagningen kan se din sjukvårdshistorik samt de läkemedel som du tidigare fått utskrivna.  
  3. Se till att logga in i tid så att mötet kan starta som planerat.

När ska jag använda 1177 och när ska jag använda Vård och hälsa för att skicka meddelanden till hälso- och sjukvården?  

Du använder bara Vård och hälsa när du har ett pågående ärende där. I annat fall loggar du in på 1177.se för att skicka meddelande till den mottagning du önskar kontakt med.   

Säkerhet i e-tjänsterna

Är e-tjänsterna säkra för mig som patient? 

Västra Götalandsregionen arbetar för att hela hälso- och sjukvården ska vara säker och kommer inte att lansera tjänster som inte är patientsäkra. Under test- och utvecklingsperioder lägger Västra Götalandsregionen mycket tid på att hitta och lösa de eventuella risker som finns.   

Hur mycket information om mig sparas i Vård och hälsa? 

Det sparas ingen videoinspelning av mötet, men all text i chatt samt bifogade filer och bilder sparas. De är tillgängliga både för dig och berörda medarbetare i efterhand.

Kostnader

Vad kostar ett digitalt vårdmöte? 

Patientavgiften för digital vård och behandling motsvarar patientavgiften för ett fysiskt besök. Du får en faktura på posten efter ett digitalt vårdmöte.
Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

När behöver jag senast av- eller omboka? 

Oftast är det 24 timmar innan ditt besök startar, om inte annat framgår av kallelsen. Om du inte avbokar i tid faktureras du motsvarande patientavgift (även om besöket i normala fall är avgiftsfritt). 

Barn och unga i Vård och hälsa

Kan jag ha ett digitalt vårdmöte med mitt barn? 

Du som är vårdnadshavare kan ha ett digitalt vårdmöte tillsammans med ditt barn upp till och med 12 års ålder. Efter att barnet har fyllt 13 år kan du bjudas med som gäst till i mötet i överenskommelse med ditt barn.

Det skiljer sig åt mellan olika vårdmöten hur det går till att bjudas in som gäst. Information om hur du gör för att vara med som gäst kan du få i samband med att barnet kallas till ett digitalt vårdmöte eller i samband med att barnet själv bokar in ett digitalt vårdmöte.

Vad är det för åldersgräns för att ha ett eget digitalt vårdmöte? 

Från och med 13 års ålder kan en ung person ha ett eget digitalt vårdmöte utan att du som vårdnadshavare kan se det.  
Ungdomsmottagningarna har en egen app dit unga över 13 år kan vända sig.

Till toppen av sidan