Skador på huvud och ögon

Skador på okbenet

Okbenet är en del av skelettet i ansiktet och kallas även för kindben. Det kan gå sönder om du faller mot kinden eller får ett hårt slag. Ögat som sitter ovanför okbenet kan också skadas, liksom käkleden.

Det är oftast unga vuxna som får skador på okbenet. Vanliga orsaker är skador som uppkommer i samband med misshandel, fall, cykelolyckor eller idrott.

Läs mer om skelett och leder.

Symtom

Det är vanligt att känseln på och under kinden påverkas efter en skada. Du kan vänja dig vid den nedsatta känseln, så att du inte tänker på det i vardagen.

Vid en skada på okbenet är ett eller flera av följande symtom vanliga:

  • Det gör ont i kinden.
  • Du får en svullnad och ett blåmärke över kinden och under ögat.
  • Kinden ser annorlunda ut, till exempel kan kindbenet se ut att sticka ut eller vara ojämn i konturen.
  • Det är svårt att gapa och bita ihop.
  • Du har domningar över kinden ner mot tänderna.

Du kan också få nedsatt syn och dubbelseende om ögat har skadats.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en akutmottagning om du tror att du har fått en skada på okbenet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Du behöver inte opereras om det är en liten spricka i okbenet. Du kan få rådet att äta lättuggad mat tills sprickan har läkt, eftersom tuggrörelserna kan göra att det läker sämre.

Det är vanligt att bli opererad om benet inte ligger på plats. Du är vanligtvis sövd under operationen. Läkaren skär en liten öppning vid till exempel tinningen eller under överläppen och flyttar bitarna till rätt plats. 

Om det är flera sprickor brukar läkaren göra ett större snitt och laga benet med en eller flera plattor av metall eller annat material.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan