BETT, STICK OCH VÄXTER

Människobett

Det är inte så vanligt att bli biten av en människa, men det händer. Till exempel bits små barn ibland.

Om bettet bara ger märken på huden behöver man inte göra någonting åt det. Om det blir ett ytligt sår behöver det tvättas.

Till toppen av sidan