Vaccinationer

Vaccinering mot säsongens influensa

Innehållet gäller Västra Götaland

Vaccination mot influensa är viktigt även när det är pandemi. Om du tillhör riskgrupp bör du vaccinera dig för att minska risken att bli allvarligt sjuk.

Människor står och väntar på bussen Erikssonteminalen, Göteborg. De håller stort avstånd till varandra.
Tecknad bild av ett virus

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
  – kronisk leversvikt eller njursvikt
  – diabetes
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Om vaccinet och vaccinationen

Du som vaccinerar dig mot influensa får ett bättre skydd mot sjukdomen. Om du ändå blir sjuk får du oftast mildare symtom. Vaccinet anpassas varje år för att klara säsongens influensavirus. Efter vaccinationen kan du bli öm och svullen runt vaccinations­stället på armen. En del får lite feber, men besvären går över inom några dagar. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

När och var kan du vaccinera dig?

Du kan vaccinera dig på din vårdcentral från den 3 november 2020. 
Vänd dig till din vårdcentral, besök gärna vårdcentralens hemsida, för att få en vaccinationstid. Om du har ytterligare frågor ring vårdcentralen.
Du kan inte ringa 1177 för att få tid för vaccination.

Vad kostar det?

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen kostnadsfri. I övriga fall är kostnaden 230 kronor.

SMS-påminnelse om influensavaccination

Anmäl ditt mobiltelefonnummer och få en sms-påminnelse när det är dags att kontakta vårdcentralen för influensavaccination.

Till toppen av sidan