Amning och flaskmatning

När du inte kan eller vill amma

Ibland fungerar inte amningen och ibland är den aldrig ett alternativ. Barnet får då urpumpad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning istället. Det är viktigt att inte känna skuld om du inte kan eller vill amma.

Hur bra förälder du är har inget att göra med om du ammar eller inte. Det är viktigare att du och ditt barn mår bra tillsammans.

Läs om att sluta amma här och om bröstmjölksersättning och tillskottsnäring här.

Att inte vilja amma

Det kan finns många olika anledningar till att inte vilja amma. Här är några exempel:

Beslutet att inte vilja amma kan komma när som helst. En del vet redan under graviditeten, andra bestämmer sig ett tag efter att barnet är fött.

Att inte kunna amma

En del kan inte välja om de ska amma sitt nyfödda barn eller inte. Barnet kan vara för tidigt född eller för sjuk för att orka suga. En del kan inte amma av medicinska eller psykologiska skäl.

Ibland fungerar amningen inte hur mycket du än försöker. Trots alla råd och knep kommer en del ändå fram till att det är för jobbigt att försöka fortsätta amma. Det är vanligt att känna sorg när man vill amma men inte kan. Då är det viktigt att få stöd, både från vårdpersonalen och din omgivning.

Råd och stöd

Du kan kontakta BB den första veckan efter att barnet är fött. Sedan kan du få stöd och hjälp på barnavårdscentralen, BVC.

Bröstmjölk eller ersättning i flaska

Ett barn som inte ammas får urpumpad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning, oftast i flaska.

Bröstmjölksersättning liknar bröstmjölk så långt det är möjligt och barn som får ersättning mår oftast lika bra som barn som ammas. Däremot ger ersättningen inte samma skydd mot infektioner som bröstmjölk gör.

Barn har ett stort behov av närhet, trygghet och beröring. När du matar ett barn med flaska behöver du ha barnet så nära som möjligt. Ha gärna hudkontakt och ögonkontakt med barnet under måltiden.

Ditt val måste respekteras

Som blivande eller nybliven förälder har du rätt till objektiv information om barns mat, så att du kan göra ett val utifrån den kunskap som finns idag. Oavsett om du väljer att barnet ska äta bröstmjölk eller modersmjölksersättning ska ditt beslut respekteras och stödjas.

Du som vet redan under graviditeten att du inte kommer att amma kan prata om det vid besöken på barnmorskemottagningen. Din barnmorska kan föra informationen vidare. Du kan också skriva om det i ett förlossningsbrev som personalen på förlossningen och BB kan ta del av.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Aktuella artiklar

Bröstmjölksersättning och tillskottsnäring

Bröstmjölksersättning kan helt eller delvis ersätta bröstmjölk under barnets första halvår. Ersättningarna är gjorda för att likna bröstmjölk så mycket som möjligt och innehåller all näring barnet behöver. Från sex månader kan barnet börja dricka tillskottsnäring istället, som ett komplement till vanlig mat.

Handmjölka och pumpa ur bröstmjölk

Ibland kan du behöva mjölka ur brösten. Det kan till exempel vara om det gör ont att amma eller om du behöver spara mjölk till ett senare tillfälle. Du kan antingen mjölka med handen eller använda en bröstpump.

Barnets mat upp till ett år

När barnet är ungefär sex månader är det dags att börja ge vanlig mat. Det är bra att börja med väldigt små portioner, en eller några teskedar. Barnet behöver träna på att äta för att vänja sig vid olika smaker och för att lära sig att tugga.

Till toppen av sidan