Missfall

Skriv ut (ca 3 sidor)

Missfall är när en graviditet avbryts av sig själv och fostret stöts ut ur livmodern innan det växt färdigt. Det är ganska vanligt och betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp. Ett missfall minskar inte heller möjligheten att bli gravid igen. De flesta missfall sker tidigt i graviditeten. Ett missfall kan upplevas på olika sätt, både för den som får missfallet och för den eller de som står personen nära. Det kan kännas tungt eller vara en lättnad. Ingen reaktion är konstig eller fel.

Skriv ut

Om du känner dig ledsen eller orolig kan det hjälpa att prata med någon närstående, en barnmorska eller en kurator på en barnmorskemottagning, en gynekologisk mottagning, mödravårdcentralen, en ungdomsmottagning om du är ung, eller vårdcentralen. 

Symtom

Symtom

Det vanligaste symtomet på missfall är en blödning och att det gör ont i magen eller underlivet, ungefär som kraftig mensvärk. Blödningen brukar innehålla en del slem och tunn vätska, och ibland blodklumpar. Men mindre blödningar i början av en graviditet behöver inte betyda att det är ett missfall. Ibland kan blödningen bero på något annat, till exempel kan moderkakan blöda lite från kanten när den växer.

Fäll ihop

När ska du söka vård?

När ska du söka vård?

Kontakta en barnmorskemottagning eller en gynmottagning:

  • om du är orolig
  • om du har diffusa smärtor
  • om du har en mindre blödning som du är osäker på.

Du bör söka vård på en akutmottagning:

  • om blödningen är kraftigare än en riklig menstruation
  • om blödningen inte slutar
  • du har mycket ont
  • det känns som om du håller på att svimma
  • du samtidigt får feber.

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för råd.

Fäll ihop

Vad beror missfall på?

Vad beror missfall på?

Tidiga missfall

De flesta missfall sker före tolfte graviditetsveckan. Den vanligaste orsaken är att det befruktade ägget inte delar sig som det ska eller inte har fäst ordentligt i livmodern. Missfall är ganska vanligt och betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp. De blivande föräldrarnas ålder påverkar risken för missfall. Om du har en livslång sjukdom som till exempel diabetes  eller SLE  kan det påverka risken att få missfall. Då kan det vara bra att prata med en läkare för att få råd om du är eller försöker att bli gravid.

Det händer att graviditeten avslutas utan att kroppen visar några tecken på det, och att det dröjer flera veckor innan du upptäcker att du har fått missfall. Det kallas för fördröjt missfall eller missed abortion. Det kan upptäckas vid en ultraljudsundersökning  eller genom att du så småningom får en blödning.

Sena missfall

Missfall efter vecka tolv är ovanligt. Om det sker kan det bero på att livmoderhalsen inte sluter sig. 

Har du fått ett sent missfall kan du behöva göra en utredning för att undersöka möjligheten att förhindra fler missfall. Om gynekologens utredning visar att en svaghet i livmoderhalsen har orsakat missfallet kan du vid nästa graviditet få operera in ett band, ett så kallat cervix cerklage, som förstärker livmoderhalsen. Bandet sitter kvar till fullgången graviditet och tas bort strax före förlossningen.

Om missfallet inträffar efter den 15:e graviditetsveckan, görs vanligtvis också en undersökning.

 Upprepade missfall

Om du har varit med om  flera missfall i rad med samma partner och vill bli gravid igen, erbjuds vanligtvis en utredning. Då undersöks både den som har ägg och den som har spermier, för att se om det finns ärftliga faktorer, genetiska orsaker eller kromosomsjukdomar, som kan ge en förklaring till missfallen. Du som vill bli gravid undersöks också för att ta reda på om du har någon sjukdom som kan förklara varför missfallen upprepas.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Om du får ett tidigt missfall behövs oftast inte någon behandling. Ibland kan du behöva ta läkemedel eller genomgå en operation, en så kallad skrapning av livmodern. Under operationen blir du antingen sövd en kort stund eller får lokalbedövning.

Om du känner dig ledsen och behöver stöd kan det vara bra att prata med en kurator eller psykolog.

Fäll ihop

Efter ett missfall

Efter ett missfall

Risk för infektion

Ett par veckor efter missfallet brukar blödningen upphöra. Det går oftast att leva som vanligt under tiden, men för att undvika infektion kan du avstå från att bada i badkar, använda tampong och ha vaginala samlag, tills blödningen upphört.

Komplikationer efter missfall

I sällsynta fall kan du få en infektion. Tecken på infektion är smärta, feber och flytningar. Då kan du behöva antibiotika.

Vid långvariga eller kraftiga blödningar ska du söka vård på en gynekologisk akutmottagning.

Sorg efter missfall

Ett missfall kan vara smärtsamt för alla inblandade. Du kanske har skapat framtidsbilder med både förhoppningar och farhågor. Det hjälper att bearbeta sina känslor och ta dem på allvar. Oavsett hur du känner dig, så brukar det hjälpa att prata med andra om det som hänt. Det kan vara en vän eller släkting, en partner, en barnmorska eller en kurator. Om du vill träffa en kurator eller psykolog kan du få hjälp med det på en barnmorskemottagning, en ungdomsmottagning om du är ung eller en gynekologisk mottagning. Det gäller både den som haft missfallet och närstående. 

 Bli gravid igen

Kroppen ställer vanligtvis om sig snabbt och det är möjligt  att bli gravid redan ett par veckor efter ett missfall.

Om du vill bli gravid finns det några saker som minskar riskerna för missfall. Undvik alkoholrökning och andra droger. Var försiktig med läkemedel, läs bipacksedeln eller rådfråga läkare eller apotekspersonal. 

Det kan vara bra att äta folsyra, en sorts B-vitamin. Brist på folsyra kan orsaka tidiga missfall och missbildningar med ryggmärgsbråck hos fostret. I Sverige får vi inte alltid i oss tillräckligt med folsyra genom maten. Därför rekommenderas extra folsyra ofta till de som försöker få till en graviditet. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-09-17
Redaktör:

Love Nordenmark, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roger Karlsson, gynekolog, Umeå