1177

VirusvinterStanna hemma om du är sjuk

Nu är det många som får covid-19, influensa och andra smittsamma sjukdomar. En del blir allvarligt sjuka. Du kan göra mycket för att minska risken att smittas, eller att smitta andra. Stanna hemma om du är sjuk.

Aktuella artiklar

Sök vård på rätt ställe

Många söker nu för luftvägsinfektioner. Vet du när du ska söka vård på en vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning?

RS-virus hos barn

RS-virus ger ofta lindriga symtom men en del barn kan bli allvarligt sjuka. Minska risken för att smittas genom att tvätta händerna och undvik kontakt med förkylda personer.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk rekommenderas att vaccinera dig.

Mini-Maria ger hopp

En stor satsning görs på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende. På Mini-Maria erbjuds behandling från såväl kommun som region.

Aktuella artiklar

Minska risken att bli sjuk i vinter

Läs om vad du kan göra för att minska risken att bli smittad eller smitta andra i vinter.

Få in rörelse i vardagen

En kort promenad eller att du rör på dig hemma kan göra att du mår och sover bättre. Här får du råd om hur du kan få in mer rörelse i vardagen.

Ät hälsosamt

Läs om hur hälsosamma matvanor kan se ut. De kan hjälpa dig att må bra och minska risken för olika sjukdomar.

Att klä barn för att vara ute

Det är vanligt att vara orolig för att barn ska frysa . Läs mer om hur du kan klä ditt barn i kallt väder.

Till toppen av sidan