Planerat underhållsarbete i Region Västmanland

Måndag den 21 juni klockan 17-23 kan det vara svårt att boka tid på grund av ett planerat underhållsarbete. 
Infektioner i mage och tarmar

Amöbainfektion

En amöbainfektion orsakas av en så kallad amöba. Det är en parasit som sprids genom förorenat vatten och mat. De flesta smittas i tropiska länder. Infektionen kan göra att du får diarré, men du kan också ha infektionen utan att ha några symtom. Behandlingen består av antibiotika.

Enligt smittskyddslagen är amöbainfektion en sjukdom som ska spåras varifrån den kommer, så kallad smittspårning. Sök därför vård om du tror att du har amöbainfektion.

Det är ovanligt med amöbainfektion i Sverige.

Till toppen av sidan