Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Infektioner i mage och tarmar

Amöbainfektion

En amöbainfektion orsakas av en så kallad amöba. Det är en parasit som sprids genom förorenat vatten och mat. De flesta smittas i tropiska länder. Infektionen kan göra att du får diarré, men du kan också ha infektionen utan att ha några symtom. Behandlingen består av antibiotika.

Enligt smittskyddslagen är amöbainfektion en sjukdom som ska spåras varifrån den kommer, så kallad smittspårning. Sök därför vård om du tror att du har amöbainfektion.

Det är ovanligt med amöbainfektion i Sverige.

Till toppen av sidan