KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

I tabellen ser du vilka avgifter du betalar för din vård i Region Västmanland. Avgiften är bara en liten del av vad det faktiskt kostar. Resterande kostnad bekostas till största delen av skatter.

Vårdcentral och privat mottagning

Vårdcentral och privat mottagning

Kostnad

Kommentar

  • Besök på vårdcentral
  • Besök hos privat mottagning som har avtal med Region Västmanland
  • Besök under jourtid
  • Besök på jourmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping
  • Besök på synenheten på Habiliteringscentrum

140 kronor*

Gäller besök till arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog, logoped och undersköterska. Samma avgift gäller vid hembesök.

Uteblivet besök på vårdcentral eller privat mottagning

140 kronor

Fakturaavgift 50 kr

* Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet

Sjukhus och annan specialistvård

Sjukhus och annan specialistvård

Kostnad

Kommentar

  • Besök på sjukhus eller annan specialistmottagning
  • Besök hos privat specialistläkare som har avtal med Region Västmanland
  • Besök under jourtid

280 kronor*

Gäller alla typer av besök till alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Uteblivet besök på sjukhus eller annan specialistvård

280 kronor

Fakturaavgift 50 kr

Akutmottagning

280 kronor*

Vid akutremiss från vårdcentral betalar du 140 kr på vårdcentralen och sedan 140 kr på akutmottagningen. Akutmottagningen har ingen extra avgift under jourtid.

Screening av aorta

100 kronor*

Ingen avgift vid uteblivet besök

Medicinsk fotvård med remiss

150 kronor

Uteblivet besök 150 kronor + fakturaavgift 50 kronor

Slutenvård – vård när du blir inlagd på sjukhus

100 kronor

Per påbörjat vårddygn. Person med intyg om aktivitets- eller sjukersättning och är 19–39 år betalar 50 kr de första 30 dagarna per vårdtillfälle.

Medföljare på BB

300 kronor

Per dygn

Gynekologiskt cellprov

0 kronor

 

Mödrahälsovård

0 kronor

 

Röntgenmottagningen

0 kronor

Uteblivet besök faktureras med 280 kr + fakturaavgift 50 kr

Fysiologkliniken

0 kronor

Uteblivet besök faktureras med 280 kr + fakturaavgift 50 kr

Habiliteringscentrum

0 kronor

Uteblivet besök faktureras med 140 kr + fakturaavgift 50 kr

Laboratorieprov

0 kronor

Ingen avgift vid uteblivet besök

Mammografi

0 kronor

Ingen avgift vid uteblivet besök

Vård enligt Smittskyddslagen

0 kronor

Gäller alla och berör allmänfarliga sjukdomar. Uteblivet besök faktureras med 140 kr respektive 280 kr plus en fakturaavgift på 50 kr.

* Priserna ingår i högkostnadsskyddet

Vaccination

Vaccination

Kostnad

Kommentar

Vaccination, injektionsavgift per vaccin

200 kronor

Kostnad för vaccinet tillkommer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

0 kronor

Gäller för personer som har fyllt 65 år, vissa riskgrupper, gravida och personer som bor i andra län.

Recept, papperskopior, intyg och undersökningar

Recept, papperskopior, intyg och undersökningar

Kostnad

Kommentar

Recept på annan grund än sjukdom

150 kronor

Läkemedel för exempelvis malaria, att skjuta upp mens, åksjuka.

Förlängning av sjukintyg och recept

0 kronor

 

Intyg och undersökningar

-

Kontakta din vårdgivare för att få uppgift om vilka avgifter som gäller för intyg, undersökningar eller annat som du vill göra på egen begäran.

Papperskopia på exempelvis din journal

-

Upp till och med nio sidor är avgiftsfria. Den 10e sidan kommer med en avgift på 50 kr och följande sida efter det kostar 2 kr per sida i enlighet med Avgiftsförordningen.

Vård för dig som inte har fyllt 20 år

Vård för dig som inte har fyllt 20 år

Kostnad

Kommentar

Gäller också för dig inte har fyllt 20 år och söker asyl, inte har tillstånd i Sverige, är EU-medborgare eller bor i ett annat län

0 kronor

Gäller all hälso- och sjukvård. Dock inte för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som sker på egen begäran. Se ovan under intyg och hälsoundersökningar. Uteblivet besök faktureras med 140kr eller 280 kr plus en fakturaavgift på 50 kr.

Vård för dig som har fyllt 85 år

Vård för dig som har fyllt 85 år

Kostnad

Kommentar

Öppenvård för dig som har fyllt 85 år

0 kronor

Gäller för besök på vårdcentral eller annan öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet. Dock inte för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som sker på egen begäran. Se ovan under intyg och hälsoundersökningar. Uteblivet besök faktureras med 140kr eller 280 kr plus en fakturaavgift på 50 kr.

Om du blir inlagd på sjukhus

100 kronor

per dygn

Avgifter för uteblivet besök

Avgifter för uteblivet besök

Kostnad

Kommentar

Uteblivet besök- Gäller för alla åldrar

140 kr för besök på vårdcentral eller privat mottagning280 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning

Fakturaavgift 50 kr. Ett besök kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök på BVC tas ingen avgift ut.

Uteblivet besök för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar på egen begäran

200 kronor

Fakturaavgift 50 kr

Återbetalning vid väntetid

Återbetalning vid väntetid

Kostnad

Kommetar

Återbetalning av avgift vid längre väntetid än 30 minuter

140 kr för besök på vårdcentral eller privat mottagning280 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning

Om du får vänta i mer än 30 minuter vid ett besök på en vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning så har du rätt att få tillbaka den avgift du har betalat i direkt samband med besöket.

  • Gäller inte för besök för hälsoundersökningar, intyg och vaccinationer på egen begäran.
  • Gäller inte för besök på jourmottagning, akutmottagning eller exempelvis när du ska genomgå en operation.

Kontakt via telefon och e-tjänst

Kontakt via telefon och e-tjänst

Kostnad

Kommentar

Logga in på 1177.se
eller ring 1177.

0 kronor

 
Till toppen av sidan