Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

I tabellen ser du vilka avgifter du betalar för din vård i Region Västmanland. Avgiften är bara en liten del av vad det faktiskt kostar. Resterande kostnad bekostas till största delen av skatter.

Vårdcentral och privat mottagning

Vårdcentral och privat mottagning

Kostnad

Kommentar

 • Besök på vårdcentral
 • Besök via telefon eller videolänk
 • Besök hos privat mottagning som har avtal med Region Västmanland
 • Besök under jourtid
 • Besök på jourmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping
 • Besök på synenheten på Habiliteringscentrum

170 kronor*

Gäller besök till arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog, logoped och undersköterska. Samma avgift gäller vid hembesök.

Uteblivet besök eller försent om-/avbokat besök på vårdcentral eller privat mottagning

270 kronor

Besöket ska om-/avbokas senast klockan 8.30 samma dag.

* Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet

Besök hos nätläkare

Kostanden för besök hos nätläkare hittar du hos respektive nätläkare. Region Västmanland ersätter nätläkarbesök om nätläkarbolaget har avtal med någon region, enligt samma principer som annan utomlänsvård utifrån prislista överenskommen med SKR.

Sjukhus och annan specialistvård

Sjukhus och annan specialistvård

Kostnad

Kommentar

 • Besök på sjukhus eller annan specialistmottagning
 • Besök via telefon eller videolänk.
 • Besök hos privat specialistläkare som har avtal med Region Västmanland
 • Besök under jourtid

340 kronor*

Gäller alla typer av besök till alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Uteblivet besök eller för sent om-/avbokat besök på sjukhus eller annan specialistvård

440 kronor

Besöket ska om-/avbokas senast klockan 8.30 samma dag.

Akutmottagning

340 kronor*

Vid akutremiss från vårdcentral betalar du 170 kr på vårdcentralen och sedan 170 kr på akutmottagningen. Akutmottagningen har ingen extra avgift under jourtid.

Screening av aorta

100 kronor*

Ingen avgift vid uteblivet besök

Medicinsk fotvård med remiss

150 kronor

Uteblivet besök 250 kronor 

Slutenvård – vård när du blir inlagd på sjukhus

130 kronor

Per påbörjat vårddygn. Person med intyg om aktivitets- eller sjukersättning och är 19–39 år betalar 50 kr de första 30 dagarna per vårdtillfälle.

Medföljare på BB

300 kronor

Per dygn

Gynekologiskt cellprov

0 kronor

 

Mödrahälsovård

0 kronor

 

Röntgenmottagningen

0 kronor

Uteblivet besök faktureras med 440 kr

Fysiologkliniken

0 kronor

Uteblivet besök faktureras med 440 kr

Habiliteringscentrum

0 kronor

Uteblivet besök faktureras med 270 kr

Laboratorieprov

0 kronor

Ingen avgift vid uteblivet besök

Mammografi

0 kronor

Ingen avgift vid uteblivet besök

Vård enligt Smittskyddslagen

0 kronor

Gäller alla och berör allmänfarliga sjukdomar. Uteblivet besök faktureras med 270 kr respektive 440 kr

 

* Priserna ingår i högkostnadsskyddet

Vaccination

Vaccination

Kostnad

Kommentar

Vaccination, injektionsavgift per vaccin

200 kronor

Kostnad för vaccinet tillkommer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

0 kronor

Gäller för personer som har fyllt 65 år och vissa riskgrupper.

Recept, papperskopior, intyg och undersökningar

Recept, papperskopior, intyg och undersökningar

Kostnad

Kommentar

Recept på annan grund än sjukdom

170 kronor

Läkemedel för exempelvis malaria, att skjuta upp mens, åksjuka.

Förlängning av sjukintyg och recept

0 kronor

 

Intyg och undersökningar

-

Kontakta din vårdgivare för att få uppgift om vilka avgifter som gäller för intyg, undersökningar eller annat som du vill göra på egen begäran.

Papperskopia på exempelvis din journal

-

Upp till och med nio sidor är avgiftsfria. Den 10e sidan kommer med en avgift på 50 kr och följande sida efter det kostar 2 kr per sida i enlighet med Avgiftsförordningen.

Vård för dig som inte har fyllt 20 år

Vård för dig som inte har fyllt 20 år

Kostnad

Kommentar

Gäller också för dig som inte har fyllt 20 år och söker asyl, inte har tillstånd i Sverige, är EU-medborgare eller bor i ett annat län.

0 kronor

Gäller all hälso- och sjukvård. Dock inte för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som sker på egen begäran. Se ovan under intyg och hälsoundersökningar. Uteblivet eller för sent om-/avbokat besök faktureras med 270 kronor eller 440 kronor.

Vård för dig som har fyllt 85 år

Vård för dig som har fyllt 85 år

Kostnad

Kommentar

Öppenvård för dig som har fyllt 85 år

0 kronor

Gäller för besök på vårdcentral eller annan öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet. Dock inte för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som sker på egen begäran. Se ovan under intyg och hälsoundersökningar. Uteblivet eller för sent om-/avbokat besök faktureras med 270 kronor eller 440 kronor.

Om du blir inlagd på sjukhus

130 kronor

per dygn

Avgifter för uteblivet besök

Avgifter för uteblivet besök

Kostnad

Kommentar

Uteblivet besök eller för sent om-/avbokat besök, gäller för alla åldrar och patientkategorier.

270 kr för besök i primärvården. 440 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning.

Ett besök ska avbokas senast klockan 8.30 samma dag som det skulle ha ägt rum. Vid uteblivet besök på BVC tas ingen avgift ut.

Uteblivet besök för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar på egen begäran

300 kronor

 

Så här kan du betala för ditt besök

När du besöker hälso- och sjukvården inom Region Västmanland kan du betala med kort i terminalen där du checkar in.

Betala med faktura

Om du inte kan betala med kort kan vi skicka en faktura hem till dig utan administrationsavgift. Den behöver du betala inom 30 dagar.

Privata vårdcentraler och andra privata mottagningar kan ha andra rutiner för betalning.

Betala med e-faktura

Du kan också välja att betala med e-faktura till Region Västmanland och Folktandvården Västmanland AB. Då får du fakturan skickad till dig i din internetbank.

Region Västmanland och Folktandvården Västmanland AB är anslutna till den digitala brevlådan Kivra.

Betala med autogiro

Om du besöker vården ofta kanske du vill ansluta dig till att betala till Region Västmanland med autogiro. Då dras alla avgifter automatiskt från ditt konto varje månad. Efter varje besök i hälso- och sjukvården skickas ett meddelande till dig om vilket belopp som kommer att dras från ditt konto. Om du vill börja betala dina avgifter med autogiro får du göra en anmälan om autogiro hos din internetbank.

Privata mottagningar och vårdcentraler har egna betalningsrutiner. Kontakta de direkt om du undrar över hur du kan betala ditt besök där.

Betala kontant

Om du inte har någon möjlighet att varken betala med kort eller via faktura så kan du betala kontant.

Betala om du blir inlagd på sjukhus

Om du blir inlagd på sjukhus kan du inte betala med kort utan får istället en faktura skickad hem till dig. Om du har autogiro dras den kostnaden direkt från ditt konto.

Ersättning vid inställt besök

Om du får ditt inbokade besök, din operation eller behandling inställd med kort varsel har du rätt att få ersättning för dina kostnader. Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller resekostnader.

Ersättningen gäller för all hälso- och sjukvård inom Region Västmanland. Ersättningen gäller också för privata vårdgivare som har ett avtal med regionen.

Ersättningen är max 1000 kronor för en heldag och max 500 kronor för del av dag.

Om ditt besök har ställts in så sent att du redan hade åkt till vårdcentralen eller mottagningen eller om du har bokat resebiljetter som inte går att avboka kan du också få ersättning för resekostnaderna.  

Om du får ditt besök inställt inom 24 timmar ska din vårdcentral eller mottagning informera dig om den här rättigheten och om hur du ska göra för att ansöka om ersättningen.

Ibland bokas flera vårdbesök samma dag för att du som patient inte ska behöva besöka vården onödigt många gånger. Du kan till exempel ha en tid för läkarbesök och en annan tid hos någon annan vårdpersonal. Avgift tas i dessa fall ut för varje besök, på samma sätt som om besöken infallit på olika dagar.

Återbetalning vid längre väntetid än 30 minuter

Om du får vänta längre än 30 minuter vid ett planerat besök i hälso- och sjukvården kan du få tillbaka patientavgiften. Det gäller om besöket är bokat minst ett dygn i förväg. Du måste säga till om den långa väntetiden direkt vid besöket.

Regeln gäller inte vid:

 • besök på jourmottagning eller akutmottagning
 • planerade operationer
 • besök för hälsoundersökningar, intyg och vaccinationer på egen begäran.

Avgifter om du inte kommer till din bokade tid

Om du inte kommer till din bokade tid eller om du avbokar eller ändrar din tid för sent kan du behöva betala patientavgiften ändå. Det gäller också för besök som skulle ha varit avgiftsfritt eller om du har ett frikort. 

Har du frågor om en faktura?

Har du frågor om det tillfället då du fick vård eller ett uteblivet besök ska du kontakta vårdcentralen eller mottagningen direkt.

Har du frågor om din faktura, betalning eller exempelvis högkostnadsskyddet kan du ringa Ekonomiservice i Region Västmanland på telefon 021-17 43 01. Du kan också mejla din fråga till kundfaktura@regionvastmanland.seTill toppen av sidan