Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

I tabellen ser du vilka avgifter du betalar för din vård i Region Västmanland. Avgiften är bara en liten del av vad det faktiskt kostar. Resterande kostnad bekostas till största delen av skatter.

Ibland bokas flera vårdbesök samma dag för att du som patient inte ska behöva besöka vården onödigt många gånger. Du kan till exempel ha en tid för läkarbesök och en annan tid hos någon annan vårdpersonal. Avgift tas i dessa fall ut för varje besök, på samma sätt som om besöken infallit på olika dagar.

Till toppen av sidan