Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
Akut tandvård

Om du eller ditt barn behöver akut tandvård ska du i första hand vända dig till er tandläkare. På helger kan ni få hjälp av Jourtandvården.

Att vara ung och må dåligt i Västmanland

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Det finns olika anledningar till att man inte mår bra. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Egen vårdbegäran till Region Västmanland

Med en egen vårdbegäran kan du själv beskriva dina besvär för många av specialistmottagningarna i länet. Du kan göra en egen vårdbegäran genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett.

Folktandvården i Västmanland

Folktandvården finns inom alla kommuner i Västmanland och erbjuder tandvård till barn, ungdomar och vuxna.

Hitta rätt i vården i Västmanland

Så här gör du om du blir sjuk, skadar dig eller vill fråga om din hälsa.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Remiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss.

Sjukhus i Region Västmanland

På sjukhus finns både specialistläkarmottagningar och akutmottagningar. Det finns även speciella kliniker och sjukhus för äldresjukvård, så kallade geriatriska kliniker. Sjukhusvård kan innebära vårdbesök, dagvård eller inläggning på sjukhus.

Tandläkare som har avtal med Region Västmanland gällande tandvård till barn och unga

Det finns olika former av tandläkare. En del drivs av Region Västmanland. Andra tandläkare är privata men har avtal med Region Västmanland. Vissa är helt privata och har inte något avtal med Region Västmanland för tandvård till barn och unga vuxna.

Vad gäller när du söker vård i Västmanland

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje landsting och region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i din region.

Vård i en annan region

Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

Välja vårdcentral i Västmanland

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region. Du kan dock bara vara listad vid en vårdcentral.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan