Region Västmanland ställer in alla planerade operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping. Personal på sjukhusen informerar berörda patienter om återbud via telefon.

Har du frågor kring din planerade operation? Kontakta då din mottagning eller klinik. Du hittar kontaktinformationen på din kallelse.  

Se frågor och svar om inställda operationer i Västmanland

ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Sjukhus i Region Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

På sjukhus finns både specialistläkarmottagningar och akutmottagningar. Det finns även speciella kliniker och sjukhus för äldresjukvård, så kallade geriatriska kliniker. Sjukhusvård kan innebära vårdbesök, dagvård eller inläggning på sjukhus.

Öppenvård och slutenvård

En stor del av de behandlingar och undersökningar som görs på sjukhusen sker inom den öppna vården. Det betyder att du kommer till mottagningen för undersökning eller behandling och får gå hem igen när den är avslutad. Om du läggs in och får stanna på sjukhuset för att exempelvis opereras eller genomgå en behandling vårdas du i den slutna vården.

Sjukhus i länet

I Västmanland finns fyra sjukhus:

Kontaktuppgifter hittar du genom att söka efter en mottagning. Du kan också kontakta en mottagning genom att logga in

Hitta på sjukhusområdet

Du hittar kartor till alla mottagningar på våra sjukhus genom att söka efter mottagningen du vill besöka.

Behöver jag remiss?

För att få specialistvård behöver du en remiss från till exempel din familjeläkare eller en egen vårdbegäran som du skriver själv. 

Du behöver ingen remiss för att besöka en akutmottagning. Dit ska du vända dig direkt vid allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Akutmottagningarna har öppet dygnet runt.

När du besöker eller vårdas på sjukhus

En del avdelningar har särskilda besökstider då dina närstående kan komma och hälsa på. Personalen på avdelningen kan berätta vilka tider som gäller. 

När du är inlagd på sjukhus är det bra om du berättar för personalen om de får tala om för dina anhöriga att du är inlagd. De har tystnadsplikt och får inte berätta något om dig om du inte ger ditt tillstånd.

Vi vill ha en doftfri miljö på våra sjukhus. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker våra sjukhus.

På vissa avdelningar kan du inte ta med till exempel nötter eller citrusfrukter på grund av allergier.

Avgifter

Om du undersöks eller behandlas inom den öppna vården, betalar du en avgift för varje besök. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Läggs du in på en vårdavdelning betalar du en avgift för varje dygn du tillbringar på sjukhuset. Du får en räkning skickad hem. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan