Barn- och ungdomshälsan Köping

Västmanlands sjukhus Köping, ingång 13, Glasgatan 27, Köping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
021-17 34 74
Telefontid idag
  • 08:30 - 10:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
  • Mån08:30 - 10:00
  • Ons08:00 - 09:30
  • Fre08:00 - 09:30 övrig tid röstbrevl

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Köping, ingång 13, Glasgatan 27, Köping
Län, kommun:
Västmanlands län, Köping
Postadress:
Västgötegatan 4 A, 722 11 Västerås
Webbplats:
https://www.1177.se/vastmanland/bu-halsan-koping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Ingång 13 vi finns i samma hus som Ullvi-tuna vårdcentral men på hörnet av huset mitt emot den första parkeringen närmast Glasgatan finner du vår entré. Vi delar ingång med Ungdomsmottagningen.

Barn och ungdomshälsan erbjuder bedömning och psykologisk samtalsbehandling. Vi har ett familjeperspektiv och föräldrar/vårdnadshavare är på olika sätt involverade i kontakten. Våra behandlingskontakter varierar i längd, många kommer mellan 4 - 6 gånger, ibland behövs mindre och ibland mer.

Vi arbetar med att utforska problemet för att tillsammans förstå vilka förändringar som behövs i det yttre runt den unge och vad som behöver förändras kring tankar, känslor och beteenden.

Samtalen sker på våra mottagningar och kan också göras digitalt. Vi erbjuder Internetbaserad KBT för ångestproblematik och har gruppverksamhet för ungdomar med oro och nedstämdhetssymtom.

Vid behov samverkar vi med skola/elevhälsa, socialtjänst, BUP och övrig hälso- och sjukvård.

Barn- och ungdomshälsan är en första linjemottagning inom hälso- och sjukvården i Västmanland. Barn-och ungdomshälsan erbjuder hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa till barn och unga från förskoleklass och upp till den dag man fyller 18 år.

Vi arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi träffar föräldrar, barn och ungdomar tillsammans eller var för sig och erbjuder bedömning och psykologisk samtalsbehandling. Många av dem som söker till oss upplever problem kopplat till oro/ängslan, nedstämdhet, stress och sömnsvårigheter. Relationsproblem, beteendeproblem och kriser är vanligt. Det kan också vara huvudvärk och magont när man inte hittar kroppsliga orsaker. Barn- och ungdomshälsan har mottagningar på fyra platser i länet; Västerås, Köping, Fagersta och i Sala. På våra mottagningar arbetar psykologer och kuratorer med påbyggnadsutbildning i grundläggande psykoterapi och som har god erfarenhet av att möta barn, ungdomar och familjer.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Vårdnadshavare bokar en första telefontid på 1177 åt barn under 13 år.

Så här gör du:

-Logga in på 1177.

-På startsidan klickar du på barnets namn under Agera ombud.

-Sök rätt på vår mottagning (lättast är om Du skriver endast ungdomshälsan).

-Välj sedan Boka tid direkt och följ instruktionerna.

Personer som fyllt 13 år loggar in själva med sitt personnummer och bank-ID.

Vid denna telefonkontakt görs omgående en professionell bedömning.

Har du problem att logga in?

Läs på 1177 under E-tjänster om vanliga orsaker till problem med inloggning. Du kan även ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6-22 och få hjälp med inloggning.

Remisskrav

Ingen remiss krävs. Vi tar emot barn från förskoleklass och upp till den dagen man fyller 18 år. För att komma till Barn- och ungdomshälsan bokar förälder tid via 1177 för ett första bedömningssamtal som sker över telefon. Den unge kan vid behov också delta i telefonsamtalet. Där får du prata med en behandlare och beskriva svårigheterna och bekymren för att slussas till rätt vård och stöd. Telefonmottagningen är en gemensam kontaktväg för alla länets mottagningar oavsett var (i länet) du bor.

  • Från och med 1 januari 2021 kan barn och ungdomar som är i skolålder, dvs har börjat förskoleklass men ännu inte fyllt 18 år, söka till Barn- och ungdomshälsan för psykologisk behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

    Du som vårdnadshavare kan själv boka en tid via webbtidbokning på 1177. För att du så snart som möjligt ska få rätt hjälp för ditt barn ber vi dig att först noggrant läsa igenom följande kriterier, se pdf "Till dig som söker BU-hälsan". Kriterierna beskriver vad som ligger till grund för att Barn- och ungdomshälsan ska kunna erbjuda ditt barn bästa möjliga vård och vart du ska vända dig i stället om problematiken bättre möts av insatser från annan vårdgivare.

Till toppen av sidan