FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRLOSSNINGEN

Vändningsförsök och sätesbjudning

Mot slutet av graviditeten ligger några få barn med stjärten neråt i livmodern. Det kallas sätesbjudning eller att barnet ligger i säte. En läkare kan försöka att vända på barnet, om barnet ligger i säte. Då trycker läkaren med händerna utanpå magen. Ungefär hälften av vändningsförsöken lyckas. Då kan barnet födas med huvudet först, vilket räknas som säkrast.

Barn som ligger kvar i säte föds antingen med kejsarsnitt eller under vissa förutsättningar genom slidan.

Förberedelser

När du går på kontroll på barnmorskemottagningen kan barnmorskan upptäcka om barnet ligger i säte. Då får du en tid för vändningsförsök. Vändningsförsök brukar göras av en läkare på förlossningsavdelningen. 

Många tar med sig en närstående till vändningsförsöket.

Så går behandlingen till

Först känner läkaren med händerna utanpå magen hur barnet ligger. Sedan undersöker läkaren barnets position med hjälp av ultraljud. Läkaren kan också titta på moderkakan, hur mycket fostervatten det finns och hur stort barnet är. Hen brukar också undersöka barnets hjärtljud.

Sedan får du en venkateter. Det är en liten tunn plastslang som sätts i ett blodkärl i handen eller i armen. Genom den får du ett läkemedel som gör att livmodern slappnar av. Läkemedlet kan göra att du känner dig varm och darrig. Det är också vanligt att få hjärtklappning. Läkemedlet är ofarligt både för dig och barnet och biverkningarna går snabbt över.

Läkaren trycker med händerna

Under vändningsförsöket ligger du som är gravid på rygg på en brits. Britsens huvudända kan luta lite neråt. Läkaren lägger sina händer på din mage, försöker lyfta upp barnets stjärt och föra huvudet neråt så att barnet gör som en kullerbytta och vänder sig.

Barnet ska följa med runt ganska lätt utan att du får ont. Du känner bara ett bestämt tryck från läkarens händer, men under en kort stund kan det kännas obehagligt. Prata gärna med läkaren om hur det känns.

Vändningsförsöket tar vanligtvis bara några minuter.Efter vändningsförsöket kontrollerar läkaren barnets hjärtljud igen. Ibland får du vara uppe och gå ett tag innan läkaren gör ett ultraljud för att kontrollera om barnets huvud ligger kvar neråt. Hela besöket tar vanligtvis upp till två timmar.

Graviditeten fortsätter sedan som vanligt med regelbundna besök på barnmorskemottagningen, om vändningsförsöket lyckas. 

Ibland går det inte

Vid ungefär hälften av vändningsförsöken går det inte att vända barnet. Då får du ibland komma tillbaka för ett nytt försök.

Läkaren kan ibland rekommendera kejsarsnitt, om barnet ligger kvar i sätesbjudning. Läkaren kan också rekommendera att barnet föds genom slidan. Då bör följande påståenden stämma in:

  • Barnet beräknas väga 2 till 4 kilo. 
  • Bäckenet på dig som är gravid är tillräckligt stort. Bäckenets storlek syns inte utanpå, det är de inre måtten som är viktiga. Därför får du som är gravid mäta bäckenet med en röntgenundersökning. Bäckenet behöver vara något större om barnet ska födas i säte, jämfört med om barnet föds med huvudet först. 
  • Förlossningen ska starta av sig själv. Den ska inte behöva sättas igång.
  • Det ska finnas gott om fostervatten. 

Det kan också ha betydelse om du har fött barn tidigare.

Rutinerna vid sätesbjudning kan vara olika vid olika kvinnokliniker. Men du kan alltid vara med och påverka. Diskutera med läkaren vad hen har för erfarenhet av sätesbjudningar och vad som passar bäst för just dig.

När görs vändningsförsöket?

Det brukar fungera bäst med vändningsförsök i graviditetsvecka 35 till 37, men det kan även fungera senare. Ju tidigare läkaren gör försöket, desto lättare går det. Men det är också lättare för barnet att vända sig tillbaka till sätesbjudning.

Vad kan du göra själv?

Du kan inte själv påverka hur barnet lägger sig i magen.

Efter en vändning kan du som är gravid vara upprätt och röra på dig ett par timmar. Det underlättar för barnets huvud att tränga ned i bäckenet.

En del kan känna sig oroliga inför ett vändningsförsök. Det är bra att prata med läkaren och barnmorskan före vändningsförsöket, om du känner dig orolig.

Så mår du efter vändningsförsöket

Det är ovanligt med besvär efteråt, men ibland kan det ömma lite i magmusklerna.

Varför försöker man vända på barn?

En förlossning där barnet föds med stjärten först kan innebära ökade risker om barnet är stort eller om ditt bäcken är trångt. En annan skillnad är att man vid en vaginal förlossning kan ta hjälp av en sugklocka, om det behövs. Det går inte vid sätesbjudning. Då kan det istället bli aktuellt med kejsarsnitt. 

Komplikationer

Det händer någon enstaka gång att barnet mår dåligt efter ett vändningsförsök. Men det är mycket ovanligt. Då kan du behöva föda genom ett kejsarsnitt direkt, vilket vårdpersonalen är väl förberedd på.

När är behandlingen olämplig?

Det händer att läkaren inte tycker att det är lämpligt att göra vändningsförsök. Det kan vara för att barnet är så litet att läkaren misstänker att det inte växer som det borde. En annan anledning kan vara att det finns för lite fostervatten eller att livmodern har en avvikande form.

Allmänt om dina rättigheter

Du kan söka vård på vilken mottagning du vill i hela landet. Om kontakten med en barnmorska inte fungerar, kan du alltid be att få byta.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan