Ögon, öron, näsa och hals

Dövblindhet

Innehållet gäller Västerbotten

Dövblindhet är en kombination av synnedsättning och hörselnedsättning. Graden av nedsättning är då så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra.

Den här texten riktar sig till dig som är vuxen och har dövblindhet.

Vad kan dövblindhet innebära?

Dövblindhet innebär en stor påverkan på det dagliga livet. Det kan handla om svårigheter att kommunicera med andra människor, ta till sig information, orientera sig och förflytta sig.

Du som har dövblindhet kan fortfarande ha kvar viss syn eller hörsel. Det kan till exempel innebära att du hör lite, kanske med hjälp av hörapparat. Antingen kommunicerar du med tal eller använder teckenspråk som första språk.

Om du inte kan använda syn eller och hörsel alls går det att kommunicera med hjälp av beröring, så kallat taktilt teckenspråk. Punktskrift är en annan viktig metod för kommunikation.

Det finns ett nationellt kunskapscenter för frågor som rör kombinerad syn-och hörselnedsättning. Mer information finns på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Dövblindteamet i Västerbotten

Du som har fyllt 20 år eller har slutat gymnasiet kan få stöd av dövblindteamet på Region Västerbotten.

Du kan till exempel få hjälp med:

  • Synhjälpmedel och hörselhjälpmedel. Läs mer om hjälpmedel vid dövblindhet.
  • Råd kring anpassning av ditt hem och din närmiljö.
  • Krisstöd och samtalsstöd.
  • Stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakta synrehabiliteringen eller hörselrehabiliteringen om du har frågor om dövblindteamet eller om vilket stöd du kan få.

Till toppen av sidan