Ögon, öron, näsa och hals

Kombinerad syn- och hörselnedsättning - dövblindhet

Innehållet gäller Västerbotten

En kombinerad syn- och hörselnedsättning innebär en stor påverkan på det dagliga livet. Du kan ha svårigheter att kommunicera med andra människor, ta till dig information och orientera och förflytta dig.

Om du har en kombinerad syn- och hörselnedsättning kan du ha syn- och hörselrester. Det kan innebära att du hör lite, kanske med hjälp av hörapparat och kan kommunicera med tal. Andra använder det svenska teckenspråket som första språk. De behöver kunna se lite grann för att kommunicera.

Personer som inte kan använda syn och hörsel behöver hämta information och kommunicera med hjälp av beröring, så kallat taktilt teckenspråk. Punktskrift är en annan viktig metod för kommunikation och information för vissa personer med dövblindhet.

Syn- och hörselnedsättningen kan finnas från födseln eller utvecklas under första levnadsåret. Du kan också få en syn- och hörselnedsättning i vuxen ålder.

Det finns ett nationellt kunskapscenter för frågor som rör kombinerad syn-och hörselnedsättning. Mer information finns på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Syn-hörselteamet i Västerbotten

Syn-hörselteamet finns till för dig som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Syn-hörselteamet arbetar med vuxna personer i Västerbotten som först har varit i kontakt med hörselrehabiliteringen, synrehabiliteringen eller vuxenhabilitering, råd och stöd. De kan anmäla till teamet att du behöver stöd utifrån din kombinerade syn- och hörselnedsättning.

Till toppen av sidan