Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

I Västerbotten får barn och unga bidrag till glasögon eller kontaktlinser. Bidraget gäller från födseln till och med dagen innan man fyller 20 år. Från åtta års ålder kan barn och unga göra synundersökningen hos en optiker. Barn som är sju år och yngre behöver remiss till en ögonmottagning där en ögonläkare bedömer behoven.

Barn 0–7 år

Barn som är 7 år eller yngre kan få upp till 800 kronor i avdrag på avgiften för glasögon. Om avgiften för glasögonen är högre än 800 kronor betalar du det överstigande beloppet själv. Kostar glasögonen mindre än 800 kronor behöver du inte betala någon avgift.

Man får avdraget högst en gång per år.

Så går det till att få avdrag på avgiften

För att ett barn som är 7 år eller yngre ska få glasögon till en lägre avgift krävs att en regionsanställd ögonläkare eller ortoptist har bedömt att barnet behöver glasögon. För det behövs en remiss.

Kontakta hälsocentralen, BVC eller skolsköterskan om du misstänker att ditt barn har en synnedsättning. Läkaren, distriktssköterskan eller skolsköterskan gör en första bedömning och skickar en remiss till en ögonmottagning om det behövs.

Visar synundersökningen på ögonmottagningen att barnet behöver glasögon eller linser får du ett intyg och recept som du visar hos optikern där du köper glasögonen. 

För barn till och med 7 år är det inte möjligt att få avdraget enbart genom att göra en synundersökning hos en optiker. 

Barn och unga 8–19 år

Barn och unga som är 8–19 år och är folkbokförda i Västerbottens län kan få högst 800 kronor i bidrag för glasögon eller kontaktlinser.

För att få bidrag krävs recept eller ordinationsunderlag av ögonläkare eller valfri legitimerad optiker. Bidraget gäller till och med dagen innan man fyller 20 år.

Du kan inte få bidrag för något av följande:

  • Ersätta borttappade eller trasiga glasögon eller kontaktlinser.
  • Köpa glasögon eller kontaktlinser i reserv.

Så här gör du för att söka bidrag för barn och unga 8–19 år

Du kan använda bidraget hos valfri optiker som har valt att medverka i avtalet om glasögonbidrag. Kontrollera detta innan ditt besök.

Visar synundersökningen att barnet behöver glasögon säger du till optikern att du vill ansöka om glasögonbidrag. Då får du fylla i en ansökningsblankett som optikern skickar in till Region Västerbotten tillsammans med ett recept eller ordinationsunderlag.

Ansökningblankett får du av optikern eller laddar ner här:
Ansökningsblankett glasögonbidrag

Asylsökande har också rätt att söka bidrag. Du ska vid tillfället ha med LMA-kort och ombud för undertecknande av ansökan. 

Optikern gör avdraget direkt i butiken när du betalar. Om glasögonen eller linserna kostar mer än 800 kronor betalar du överstigande belopp själv. Kostar glasögonen eller kontaktlinserna mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Du kan söka bidrag högst en gång per år. Du kan bli återbetalningsskyldig om det skulle visa sig att du inte hade rätt till bidrag. Bidraget gäller inte tilläggsprodukter, till exempel försäkring. 

Till toppen av sidan