KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Avgifter för intyg i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Flera av de intyg du kan få från sjukvården är avgiftsfria, till exempel samtliga intyg till Försäkringskassan. Många andra intyg är inte subventionerade. Det innebär att du betalar mer än vad själva vårdbesöket kostar. Det kan till exempel vara intyg för körkort, färdtjänst och faderskap.

De flesta  intyg som inte är subventionerade kostar 1 250 kr inklusive moms. Personalen på vårdenheten kan informera dig om vad det begärda intyget kostar.

Intyg A-Ö

I den här tabellen ser du priserna för olika intyg.

Intyg Belopp Anmärkning
Adoptionsintyg för föräldrar 1 250 kr Kostnad per förälder
Anställning, hälsokontroll: i kommunal, statlig eller privat tjänst 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Anställning, hälsokontroll: i radiologiskt arbete, besiktning av personal i radiologiskt arbete  1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Aktivitetsersättning 0 kr  
Arbetarskyddsstyrelsen 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Arbetsplacering 1 250 kr  
Arbetsplatsundersökning. Utredning, anpassningsförslag 1 250 kr  
Arbetsskada 0 kr Du betalar ordinarie patientavgift för besöket
Arbetsvårdsorgan. Intyg till AMS, AMI, AMV, LAN med flera 1 250 kr Eventuell röntgen, skärmbild och labbprover ingår inte
Audiogram 1 250 kr  
Aupair 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Bilbältesintyg. Befrielse att använda bilbälte på grund av medicinska skäl 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Bilbidrag, bilombyggnad, bilstöd 1 250 kr  
Bostad: anpassningsbidrag 0 kr  Du betalar ordinarie patientavgift för besöket
Bostad: intyg om förtur på grund av medicinska skäl 0 kr  Du betalar ordinarie patientavgift för besöket
Brottsplatsundersökning 1 250 kr  
Civilförsvaret. Intyg för mönstring med mera 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Dödsbevis och konstaterande av dödsfall 0 kr  
EKG, vilo-EKG 1 250 kr  
EEG 1 250 kr  
Emigration 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Faderskap  1 250 kr Eventuella labbprover ingår inte
Fallskärmshoppare 1 250 kr Eventuell röntgen ingår inte
Flygcertifikat 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
FN-tjänst 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Friskintyg. Utbildnings- och arbetssökande, utlandsstudier, giftemål med mera 1 250 kr  
Fosterföräldrar 1 250 kr Kostnad per förälder
Färdtjänst 1 250 kr  
Färgsinnesundersökning 1 250 kr  
Försäkringsbolag 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Försäkringskassa, förfrågan försäkringsärende   Du betalar ordinarie patientavgift
Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning 0 kr  
God man, intyg för beslut 0 kr  
Hälsoundersökning (ej VHU) 1 000 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Idrottsutövare 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Körkort: Särskilda intyg för körkort, trafikkort och traktorkort samt utlåtande för förlängning av intyg. 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Körkort: Patienter som av medicinska skäl regelbundet måste ompröva sina körkort. Med regelbundet menas omprövning av intyget en eller flera gånger årligen. 200 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Körkort: Förnyelse av körkort efter alkohol- eller drogrelaterad förlust av körkortet.  1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Körkort: Krav av Transportstyrelsen att lämna alkohol/drogprov under angiven period efter att ha återfått körkort.  1 250 kr Eventuella labbprover ingår inte 
Lagen om särskilt stöd, LSS, intyg 0 kr  
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, intyg 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten debiteras 1000 kr
Lagen om vård av missbrukare, intyg 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten debiteras 1000 kr
Lagen om vård av unga, utlåtande för vård eller boende 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten debiteras 1000 kr
Livsmedelsintyg: Enklare undersökning utan provtagning, inklusive hygieninformation 1 250 kr   
Livsmedelsintyg: Undersökning samt salmonella- och shigellaundersökning, inklusive hygieninformation 1 250 kr  Eventuell lungröntgen eller skärmbild ingår inte 
Livsmedelsintyg: Endast salmonella- eller shigellaundersökning, inklusive hygieninformation 1 250 kr  För privatpersoner gäller smittskyddslagen.  
Läkarutlåtande om hälsotillstånd, LUH 0 kr  
Myndigheter. Intyg på begäran av polis, militär eller annan myndighet 1 250 kr   
Närståendepenning 0 kr   
Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 0 kr  
Parkeringstillstånd. För handikappfordon 0 kr  Du betalar ordinarie patientavgift 
Patientförsäkring. Skadeanmälan 0 kr  Du betalar ingen patientavgift 
Pension. Intyg om prövning av rätt till pension 100 kr  
Personundersökning i brottsmål 650 kr   
Rättsintyg. Enskilda, även psykiatriska, att användas i samband med till exempel rättegång 1 250 kr  Endast begäran från myndighet
Rättsintyg. Rättspsykiatriska undersökningar i brottmål  5 000 kr  Läkare utsedd av Socialstyrelsen 
Rökdykare 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Resor: intyg för avbeställning av egen resa på grund av egna medicinska skäl  1 250 kr   
Resor: intyg för avbeställning av egen resa på grund av anhörigs sjukdom 1 250 kr   
Skattelättnad. Intyg om sjukdom att bifoga självdeklaration  1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Sjukpenning 0 kr Du betalar ordinarie patientavgift om vårdbesök krävs
Sjukskrivning 0 kr Du betalar ordinarie patientavgift om vårdbesök krävs 
Sjöfolk 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Skjutvapen 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Sluten psykiatrisk vård: vårdintyg 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten debiteras 1000 kr
Strålskyddslagen
1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Tandvård. Intyg för subventionerad tandvård av medicinska skäl. 0 kr  
Utlandstjänstgöring 1 250 kr Eventuell röntgen och vaccinationer ingår inte
Visum. Undersökning eller intyg 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Vård- och behandlingsresor: vårdbidrag, intyg för ansökan  1 250 kr Eventuell röntgen ingår inte

Ingår patientavgift i kostnaden för ett intyg?

I vissa fall ingår undersökningar som är nödvändiga för att utfärda intyget i intygsavgiften. I andra fall tillkommer vanlig patientavgift.

Du får betala intygsavgift och patientavgift om du begär ett avgiftsbelagt intyg vid ett läkarbesök i öppenvården.

Exempel 1

Karin kommer till sin läkare för att hon är sjuk. Under besöket ber hon läkaren att skriva ett intyg till resebyrån eftersom hon måste avboka en resa. Karin betalar patientavgift för läkarbesöket och intygsavgiften.

Endast intygsavgift tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg. 

Exempel 2

Karin ska skaffa körkort och behöver lämna ett läkarintyg till Transportstyrelsen. Läkaren måste göra en läkarundersökning för att kunna fylla i intyget. Karin betalar endast intygsavgiften, eftersom läkarundersökningen ingår i avgiftspriset.

Till toppen av sidan