Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kostnader och ersättningar

Avgifter för intyg i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Flera av de intyg du kan få från sjukvården är avgiftsfria, till exempel samtliga intyg till Försäkringskassan. Andra intyg är inte subventionerade. Det innebär att du betalar mer än vad ett ordinarie vårdbesök kostar. Det kan till exempel vara intyg för körkort, färdtjänst och faderskap.

De flesta  intyg som inte är subventionerade kostar 1 250 kronor inklusive moms. När du bokar din tid ska personalen på vårdenheten berätta vad intyget kostar.

Du betalar för intyget i samband med ditt besök.

Intyg A-Ö

I den här tabellen ser du priserna för olika intyg.

Intyg Belopp Anmärkning
Adoptionsintyg för föräldrar 1 250 kr Kostnad per förälder.
Anställning, hälsokontroll: i kommunal, statlig eller privat tjänst. 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Anställning, hälsokontroll: i radiologiskt arbete, besiktning av personal i radiologiskt arbete. 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Aktivitetsersättning 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Arbetarskyddsstyrelsen 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Arbetsförmedlingen: sjukskrivning av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.
0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Arbetsförmedlingen: medicinskt utlåtande.
0 kr Du betalar ingen avgift. Arbetsförmedlingen faktureras den faktiska kostnaden.
Arbetsplacering 1 250 kr  
Arbetsplatsundersökning. Utredning, anpassningsförslag. 1 250 kr  
Arbetsskada 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Assistansersättning 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Audiogram 1 250 kr  
Aupair 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Bilbältesintyg. Befrielse att använda bilbälte på grund av medicinska skäl. 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Bilstöd 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Bostad: anpassningsbidrag 0 kr  Du betalar ordinarie patientavgift för besöket.
Bostad: intyg om förtur på grund av medicinska skäl. 0 kr  Du betalar ordinarie patientavgift för besöket.
Brottsplatsundersökning 1 250 kr  
Civilförsvaret. Intyg för mönstring med mera. 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Dödsbevis och konstaterande av dödsfall. På mottagning, olycksplats eller i samband med hembesök. 0 kr  
EKG, vilo-EKG 1 250 kr  
EEG 1 250 kr  
Emigration 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Faderskap  1 250 kr Eventuella labbprover ingår inte.
Fallskärmshoppare 1 250 kr Eventuell röntgen ingår inte.
Flygcertifikat. Utfärdas av godkänd flygläkare. 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
FN-tjänst 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Friskintyg. Utbildnings- och arbetssökande, utlandsstudier, giftemål med mera. 1 250 kr  
Fosterföräldrar 1 250 kr Kostnad per förälder.
Färdtjänst 1 250 kr  
Färgsinnesundersökning 1 250 kr  
Försäkringsbolag 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Försäkringskassa, förfrågan försäkringsärende. 0 kr Du betalar ordinarie patientavgift om vårdbesök krävs
Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning 0 kr Ingen patientavgift för barn.
God man, intyg för beslut 0 kr  
Graviditetspenning 0 kr Du betalar ordinarie patientavgift om vårdbesök krävs.
Hälsoundersökning (ej VHU) 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Idrottsutövare 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte. 
Körkort: Särskilda intyg för körkort, trafikkort och traktorkort samt utlåtande för förlängning av intyg. 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Körkort: Patienter som av medicinska skäl regelbundet måste ompröva sina körkort. Med regelbundet menas omprövning av intyget en eller flera gånger årligen. 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.
Körkort: Förnyelse av körkort efter alkohol- eller drogrelaterad förlust av körkortet.  1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte. 
Körkort: Krav av Transportstyrelsen att lämna alkohol/drogprov under angiven period efter att ha återfått körkort.  1 250 kr Eventuella labbprover ingår inte.
Lagen om särskilt stöd och service, LSS, intyg 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, intyg 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten faktureras 1 250 kr.
Lagen om vård av missbrukare, intyg 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten faktureras 1 250 kr.
Lagen om vård av unga, utlåtande för vård eller boende 0 kr Du betalar ingen avgift. Myndigheten faktureras 1 250 kr.
Livränta: utlåtande vid arbetsskada, intyg. 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Livsmedelsintyg: Enklare undersökning utan provtagning, inklusive hygieninformation. 1 250 kr   
Livsmedelsintyg: Undersökning samt salmonella- och shigellaundersökning, inklusive hygieninformation. 1 250 kr  Eventuell lungröntgen eller skärmbild ingår inte.
Livsmedelsintyg: Endast salmonella- eller shigellaundersökning, inklusive hygieninformation. 1 250 kr  För privatpersoner gäller smittskyddslagen.  
Merkostnadsersättning för barn 0 kr Ingen patientavgift för barn.
Merkostnadsersättning för vuxna 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Myndigheter. Intyg på begäran av polis, militär eller annan myndighet. 1 250 kr   
Närståendepenning 0 kr  Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning 0 kr Ingen patientavgift för barn.
Parkeringstillstånd. För rörelsehindrade 0 kr  Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Patientförsäkring. Skadeanmälan 0 kr  Du betalar ingen patientavgift.
Personundersökning i brottsmål 0 kr Du betalar ingen avgift. Rättsmedicinalverket faktureras enligt avtal.
Rättsintyg. Enskilda, även psykiatriska, att användas i samband med till exempel rättegång. 1 250 kr  Kan endast begäras från myndighet.
Rökdykare 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Resor: intyg för avbeställning av egen resa på grund av egna medicinska skäl. 1 250 kr   
Resor: intyg för avbeställning av egen resa på grund av anhörigs sjukdom. 1 250 kr   
Sjukersättning 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Sjukskrivning, upp till 14 dagar (till arbetsgivaren) 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Sjukpenning samt förebyggande sjukpenning 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Sjöfolk 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte 
Skattelättnad. Intyg om sjukdom att bifoga självdeklaration. 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Skjutvapen 1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte. 
Smittbärarpenning 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Strålskyddslagen
1 250 kr  Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Särskilt högriskskydd 0 kr Du betalar patientavgift om vårdbesök krävs.
Tandvård. Intyg för subventionerad tandvård av medicinska skäl. 0 kr  
Tävlingsintyg. Idrottsutövare 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte
Utlandstjänstgöring 1 250 kr Eventuell röntgen och vaccinationer ingår inte.
Visum. Undersökning eller intyg 1 250 kr Eventuell röntgen och labbprover ingår inte.
Vård- och behandlingsresor: intyg för ansökan  1 250 kr Eventuell röntgen ingår inte.

 

Ingår patientavgift i kostnaden för ett intyg?

I vissa fall ingår undersökningar som är nödvändiga för att utfärda intyget i intygsavgiften. I andra fall tillkommer ordinarie patientavgift.

Du får betala intygsavgift och patientavgift om du begär ett avgiftsbelagt intyg vid ett läkarbesök i öppenvården.

Exempel 1

Karin kommer till sin läkare för att hon är sjuk. Under besöket ber hon läkaren att skriva ett intyg till resebyrån eftersom hon måste avboka en resa. Karin betalar patientavgift för läkarbesöket och intygsavgiften.

Endast intygsavgift tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg. 

Exempel 2

Karin ska skaffa körkort och behöver lämna ett läkarintyg till Transportstyrelsen. Läkaren måste göra en läkarundersökning för att kunna fylla i intyget. Karin betalar endast intygsavgiften, eftersom läkarundersökningen ingår i avgiftspriset.

Till toppen av sidan