Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att välja vårdmottagning

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge

Innehållet gäller Västerbotten

Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk (Sanks) i Norge. Det innebär bland annat att du kan få en remiss för vård hos Sanks.

Sanks stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund. Vårdpersonalen på Sanks har stor kunskap om samers livsvillkor, och en stor del av vårdpersonalen pratar samiska.

Du kan få remiss till Sanks

Avtalet mellan Sanks och regionerna innebär:

  • Du kan få en remiss för vård hos Sanks. Remissen kan gälla för besök som du gör över dagen, och den kan också gälla för vård som du får när du är inlagd på en avdelning.
  • Vårdbesök hos Sanks kan antingen ske på plats eller genom videosamtal.
  • Du kan få vård hos Sanks oavsett hur gammal du är.
  • Din läkare, psykolog eller kurator kan samarbeta med en behandlare på Sanks för att ge dig en så bra vård som möjligt.

Patientlagen gäller bara inom Sverige. Därför kan du inte själv kontakta Sanks för att söka vård.

Västerbotten

Den vårdpersonal som du träffar i Region Västerbotten bedömer om du behöver en remiss till Sanks. Fråga din läkare, psykolog eller kurator om du vill veta mer.

Texten finns översatt – Other languages

Till toppen av sidan