1177.se

Så tillgänglig är Stöd och behandling

Stöd och behandling är en e-tjänst som förvaltas av Inera Ab. Vi vill att alla ska kunna använda Stöd och behandling. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Den finns på den delen av 1177.se du når genom att logga in.

Inera som personuppgiftsbiträde tar inte ansvar för det innehåll som regionen lägger in i tjänsten. Som personuppgiftsansvarig åligger det regionerna att ta fullt ansvar för innehållet i de Stöd och behandlingsprogram som dom producerar och följa de villkor och riktlinjer som tjänsten har.

Hur tillgänglig är Stöd och behandling?

Stöd och behandling är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att Stöd och behandling till största  del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • Videospelaren som används på startsidan för Stöd och behandling innehåller flera tillgänglighetsbrister, bland annat krävs det fler steg för att aktivera undertexter än för att starta eller pausa filmen och det är otillräcklig kontrast på fokusmarkeringen för play-knappen och volymreglaget. Vi planerar att åtgärda detta senast 31 oktober 2023.
  • I dagsläget är det inte möjligt för den som skapar Stöd och behandlingsprogrammen att lägga till undertexter för mediatypen ljud och video. Det går inte heller att lägga till separata ljudspår för syntolkat ljud. Det saknas även beskrivningstexter för ljud och videofiler på flera ställen. Under 2023 kommer beslut fattas om vilken lösning som är bäst för tjänsten med målsättningen att under första delen av 2024 implementera lösningen.

För dig som använder skärmläsare

  • Formulär som innehåller frågor där ett datum ska väljas så framstår knapparna för de olika datumen maskinläsbart som växlingsknappar. När värdet för en växlingsknapp ändras stängs datumväljaren och tangentbordsfokus flyttas tillbaka till knappen som öppnade den.
    Detta kommer att åtgärdas senast 31 oktober 2023.

Beroende på vilken skärmläsare du använder rekommenderar vi dig att använda följande webbläsare:

  • Använder du skärmläsarverktyget JAWS så rekommenderar vi att använda Google Chrome som webbläsare.
  • Använder du skärmläsarverktyget Voiceover så rekommenderar vi att använda Safari som webbläsare.

Så har vi testat Stöd och behandling

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande utifrån de kunskaper, resurser och verktyg vi har. Utöver detta genomförde Funka en revision av tjänsten 2018 och DIGG gjorde en granskning av flera e-tjänster på 1177.se under 2023 varav Stöd och behandling var en av dessa e-tjänster.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan