1177.se

Så tillgänglig är Formulärhantering

Vårt mål är att innehållet på på 1177 ska fungera för alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Brister i tillgängligheten

Formulär att fylla i är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att webbplatsen till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Inera AB arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten. Här redogör vi för de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Allmänna brister 

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som använder tjänsten:

  • Varje sida i formuläret ska få en beskrivande text. Just nu är det samma titel på alla sidor: Formulär att fylla i.
  • Sidor och vyer saknar en huvudrubrik. Ibland används olika rubriknivåer inkonsekvent.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Det saknas funktion för att lista alla rubriker på en sida med hjälp av skärmläsarens kortkommando.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan