Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Akuta råd – första hjälpen

Vad händer när du ringer efter en ambulans?

Innehållet gäller Västerbotten

När du ringer 112 får du prata med en SOS-operatör som ställer frågor till dig för att ta reda på vad som har hänt och hur allvarlig situationen är. Dina svar är viktiga för att SOS-operatören snabbt ska kunna avgöra vad som krävs och hur bråttom det är.

Vad avgör om det behövs en ambulans?

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Om SOS-operatören bedömer att det inte behövs en ambulans, kan du bli hänvisad till en sjuktransport. Du får då ringa Reseservice på telefonnummer 0771-25 10 20.

SOS Alarm kan även hänvisa dig till din hälsocentral eller att du ska ringa 1177.

Hur snabbt kommer ambulansen?

Under telefonsamtalet till SOS Alarm gör operatören en bedömning av hur snabbt ambulansen bör vara framme:

 • Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till dig.
 • Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut, men utan blåljus och sirener. Det tar lite längre tid.
 • Inte akut, men i behov av ambulans. Bedömningen är att du behöver ambulans men andra prioriterade larm har förtur. SOS-operatören talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

Om många ambulanser är upptagna samtidigt kan väntetiden bli längre.

Om den som är sjuk eller skadad blir sämre medan ni väntar ska du ringa 112 igen och berätta det.

Om alla ambulanser är upptagna eller har en lång framkörningstid kan räddningstjänsten komma fram innan ambulansen för att ge livräddande första hjälpen.

När ambulansen är på väg

 • Följ de instruktioner som du får av SOS-operatören.
 • Ring inga andra samtal medan du väntar på ambulansen. Då kan SOS-operatören eller ambulanspersonalen ringa till dig om det behövs.
 • Det är bra om någon möter ambulansen och visar vägen när den kommer.
 • Öppna eventuella dörrar så att vägen blir så fri som möjligt.
 • Stäng in eventuella husdjur, de kan reagera aggressivt när okända människor kommer.

Medan du väntar på hjälp kan det vara nödvändigt att ge den skadade behandling, till exempel första hjälpen. Du får i så fall instruktioner av SOS-operatören.

När ambulansen kommit fram

Ambulanspersonalen ställer frågor till dig om vad som har hänt och hur du mår. De frågar också om du är allergisk mot något och om du har tagit några läkemedel. Det är viktigt att du eller någon närstående svarar så noggrant som möjligt.

För att kunna bedöma ditt tillstånd och ge rätt vård gör ambulanspersonalen en undersökning av dig. Det kan till exempel innebära att de mäter din puls, blodtryck, kroppstemperatur och tar eventuellt ett EKG.

Efter samtalet och undersökningen kan något av följande hända:

 • Ambulanspersonalen påbörjar behandling och ger dig fortsatt vård under ambulanstransporten till en akutmottagning, sjukstuga, primärvårdsjour eller hälsocentral.
 • Du rekommenderas att själv söka vård på en akutmottagning, sjukstuga, primärvårdsjour eller hälsocentral.
 • Du kan få råd om vad du själv kan göra för att linda dina besvär.

Tänk på att du behöver visa din legitimation när du söker vård.

Ambulanspersonalen avgör alltid om närstående eller andra kan åka med i ambulansen.

Vad händer i ambulansen?

Om du behöver transporteras med ambulansen påbörjar ambulanspersonalen din behandling redan i hemmet. Under transporten fortsätter behandlingen med till exempel läkemedel, andningshjälp och övervakning.

Om det behövs kontaktar ambulanspersonalen akutmottagningen på sjukhuset och meddelar att du är på väg. Personalen på sjukhuset förbereder sig då för att du ska komma.

Ambulanspersonalen dokumenterar i en journal vilka skador eller besvär du har och vilka eventuella läkemedel du har fått. Den personal som sedan tar över din behandling läser anteckningarna som ambulanspersonalen gjort.

Ambulans ger inte förtur på akutmottagningen

Det spelar ingen roll hur du åker till akutmottagningen. Alla som kommer dit prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Har du livshotande skador och sjukdomstillstånd får du alltid hjälp först, oavsett om du kommit in med ambulans eller på annat sätt.

Till toppen av sidan