Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Beröm, kritik eller förslag på förbättringar

Panel för invånartjänster i Region Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Genom att vara med i vår invånarpanel får du möjlighet att påverka Region Västerbottens digitala tjänster. Det kan handla om att tycka till om olika e-tjänster, delta i användartester eller komma med förslag på förbättringar.

Hur fungerar det?

Alla som bor i Västerbottens län är välkomna att vara med. Du förbinder dig inte att göra något genom att anmäla dig till panelen. Inför varje tillfälle eller aktivitet kan du välja att tacka ja eller att avstå.

Du blir kontaktad per e-post när vi har en ny aktivitet eller undersökning på gång.

Ditt deltagande bidrar till ett bättre underlag inför regionens fortsatta digitala utveckling.

Du får ingen ekonomisk ersättning för att vara med.

Anmälan till invånarpanelen

Hantering av personuppgifter

Mer om personuppgifter

Region Västerbotten är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Via länken här nedanför kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter. Där finns även kontaktuppgifter till dataskyddsombud om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter.

Regionvasterbotten.se - Behandling av personuppgifter

Till toppen av sidan