Tandvård

Välja tandvårdsklinik för barn och unga vuxna i Västerbottens län

Innehållet gäller Västerbotten

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är 3–17 år kan välja tandvårdsklinik till barnet. Du som är 18–23 år väljer själv vilken tandvårdsklinik du vill gå till.

Tandvård kostar inget för barn och unga vuxna som är 3–23 år.

Allmän tandvård för barn och unga vuxna

Allmän tandvård innebär att du regelbundet kallas för att undersöka tänderna. Tandläkaren ger dig råd och hjälp för att du ska slippa problem i framtiden. Om det behövs får du hjälp med att laga eller ta bort en tand. Du får också tandvård vid akuta problem som tandvärk eller om en tand har gått sönder.

Att välja tandvårdsklinik

Du väljer själv vilken tandvårdsklinik som ditt barn eller du själv ska tillhöra genom Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Du kan antingen välja en Folktandvårdsklinik eller en privat tandvårdsklinik som har avtal med Region Västerbotten.

Om du inte gör ett aktivt val blir du kallad till den Folktandvårdsklinik som ligger närmast din folkbokföringsadress.

För att välja en tandvårdsklinik tar du kontakt med kliniken.

Om tandvårdskliniken för tillfället har inte har möjlighet att ta emot fler patienter kan du bli hänvisad till en annan klinik.

Byta tandvårdsklinik

Du kan byta tandvårdsklinik när du vill. Du byter genom att kontakt med den tandvårdsklinik du vill byta till.

Om du flyttar inom Västerbottens län fortsätter du tillhöra den klinik du valt tills du väljer en ny.

Har du inte gjort något aktivt val tidigare, blir du kallad till den Folktandvårdsklinik som ligger geografiskt närmast din nya folkbokföringsadress.

Specialisttandvård

Bedömer tandläkaren att du behöver specialisttandvård får du hjälp med att komma till en specialist. Det kan gälla dig som behöver anpassad vård på grund av en sjukdom eller om du behöver tandreglering. Tandläkaren skickar då en remiss till specialistkliniken.

Valbara kliniker för allmän tandvård

Nedantående kliniker är möjliga att välja för allmän tandvård för barn och unga vuxna som är 3–23 år i Västerbottens län.

Du kan inte välja en klinik som har listningsstopp.

Skellefteåområdet

Södra Lappland

Umeåområdet

Till toppen av sidan