HABILITERING

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Innehållet gäller Västerbotten

För att få stöd av synrehabiliteringen i Västerbotten behöver du eller ditt barn eller ungdom en remiss från ögonläkare till det första besöket.

Habilitering för barn och ungdomar med synnedsättning

Misstänker du att ditt barn har svårt att se ska du kontakta ögonmottagningen för att göra en utredning. Har barnet rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit. Tillsammans med dig som vårdnadshavare görs en kartläggning av behoven och en plan för barnets eller ungdomens habilitering.

Exempel på stöd och hjälp som man kan få:

  • information om synnedsättningen
  • synstimulering
  • utprovning av hjälpmedel
  • stödsamtal till dig som vårdnadshavare
  • information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

Inom synrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. I teamen kan till exempel synpedagog, kurator och optiker ingå.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Synrehabilitering Lycksele

Synrehabilitering Skellefteå

Synrehabilitering Umeå

Rehabilitering för vuxna med synnedsättning

Har du en nedsatt synförmåga ska du kontakta ögonmottagningen för en utredning. Om du har rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Tillsammans med dig gör synrehabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

  • ökad kunskap om din syn
  • samtalsstöd
  • utprovning av hjälpmedel
  • hjälp att hitta strategier som underlättar din vardag, utifrån nya förutsättningar
  • information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

Även närstående kan få stöd.

För att du ska få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker endast om du godkänt det.

Inom synrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. I teamen kan till exempel synpedagog, kurator och optiker ingå.

Kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning

Synverksamheterna i Sverige deltar i ett kvalitetsregister, Svenskt kvalitetsregistret för rehabilitering vid synnedsättning, SKRS. Än så länge gäller det endast vuxna. Syftet är att få underlag för att förbättra verksamheten. Du kan välja att avstå medverkan.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Synrehabilitering Lycksele

Synrehabilitering Skellefteå

Synrehabilitering Umeå

Till toppen av sidan