Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Aktuellt

Patientavgifter och högkostnadsskydd 2024

Innehållet gäller Västerbotten

Från och med 1 januari höjs patientavgiften i Västerbotten från 200 till 300 kronor. Det gäller till exempel för besök på hälsocentralen eller sjukhuset. Besök på distans ändras från 100 kronor till 200 kronor.  Det blir också en höjning av högkostnadsskydden för öppenvård, slutenvård och för läkemedel.

Förändringarna gäller inte dig som har fyllt 85 år och dig som är är 19 år eller yngre. Du betalar inget för besök i öppenvården.

Höjningar av patientavgiften för öppenvård

Den 1 januari 2024 sker följande ändringar:

  • Besök i öppenvården ändras från 200 kronor till 300 kronor.
  • Besök på distans, till exemepl via telefon eller video ändras från 100 kronor till 200 kronor.
  • Avgift för utblivet besök ändras från 250 kronor till 350 kronor.

Höjda belopp för högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd innebär att du efter att du har betalat en viss summa under en period på 12 månader betalar mindre eller inte behöver betala alls under resten av perioden.

Den 1 januari 2024 ändras följande belopp:

  • Högkostnadsskyddet inom öppenvården: beloppet ändras från 1 300 kronor till 1 400 kronor.
  • Högkostnadsskyddet inom slutenvården: avgiften för att ligga inne på sjukhus ändras från 120 kronor till 130 kronor per dygn.
  • Högkostnadsskyddet för läkemedel: beloppet ändras från 2 600 kronor till 2 850 kronor. Även de övriga trappstegen i högkostnadstrappan ändras. Till exempel får du 50 procents rabatt när du har betalat 1 425 kronor. Tidigare låg den gränsen på 1 300 kronor.

Region Västerbotten följer maxbeloppen för högkostnadsskydd som anges i hälso- och sjukvårdslagen. Höjningarna för öppenvård och slutenvård är alltså en anpassning till de nationella beloppen för 2024.

Mer information om avgifter på 1177 .se

Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd:

Kostnader och ersättningar

Till toppen av sidan