AKTUELLT

Digitalt stödprogram för dig som vill bli nikotinfri

Innehållet gäller Västerbotten

Nu kan du som röker, snusar, använder vattenpipa eller e-cigaretter få hjälp att bli nikotinfri med det digitala stöd- och behandlingsprogrammet Min nikotinfria resa.

En mobiltelefon som visar en sida från stöd- och behandlingsprogrammet Min nikotinfria resa. Fotografi.

Min nikotinfria resa är en del av Stöd och behandling som är en digital tjänst och ingår i 1177 Vårdguidens utbud. Behandlingen sker på nätet och består av information, bilder, film- och ljudklipp. Du kan också skicka meddelanden direkt till din behandlare.

Målet med programmet är att ge bra kunskap och motivation till dig som vill bli nikotinfri.

Behandling i din egen takt

Det digitala programmet är uppdelat i olika avsnitt som du kan gå igenom i din egen takt. Upplägget är detsamma som vid vanlig tobaksavvänjning, men ger dig möjlighet att jobba mer själv och repetera utvalda delar då materialet alltid finns tillgängligt.

Programmet kan användas separat men också i kombination med fysiska möten.

Så här gör du

Du har alltid kontakt med vården innan programmet börjar. Kontakta din hälsocentral för att få veta mer om Min nikotinfria resa.

Att få stöd, behandling och utbildning på nätet

Så startar du program för stöd och behandling via internet

Till toppen av sidan