Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Västerbotten

Du som behandlats i Västerbotten

Du som fått vård i Västerbottens län har möjlighet att läsa din journal via nätet. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation. Under rubriken Journaltjänster hittar du Journalen. 

Film: Så fungerar tjänsten Journalen (youtube)

Vanliga frågor och svar om Journalen

Vad kan jag läsa?

Tanken är att all journalinformation med tiden ska visas via nätet, men rent tekniskt kommer olika delar läggas till successivt.

Du kan läsa: 

  • anteckningar som gjorts när du besökt vården eller varit inlagd på sjukhus
  • anteckningar som gjorts när du kontaktat vården per telefon 

Varje gång du loggar in i tjänsten Journalen måste du välja om du vill använda rådrum eller inte. Rådrum innebär att Journalen inte visar journalinformation som är nyare än 14 dagar, eller som inte bekräftats av vårdpersonal. De får då möjlighet att på annat sätt ge dig eventuella känsliga besked samt kontrollera att ny information stämmer.

Vad kan jag inte läsa?

Journalanteckningar som gjordes innan år 2001 kan du inte läsa och de lämnas som tidigare ut i pappersformat. Du kan inte se laboratoriesvar och remisser i tjänsten. Anteckningar från rättspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk genetik, barn- och ungdomshabilitering och ungdomsmottagningar visas inte.

Du kan inte heller läsa tandvårdens journaler. 

Vem kan läsa sin journal?

  • Alla vuxna över 18 år
  • Vuxna som utsetts till ombud till annan vuxen
  • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journaler tills barnet fyller 13 år

Utse annan vuxen som ombud

Vuxna personer kan utse en annan vuxen som ombud och ger där med den personen åtkomst till sin journalinformation. Det gör man genom en ombudsfunktion inne i tjänsten Journalen, funktionen heter Dela journal.

Om personen som vill dela sin journal är oförmögen att skapa en ombudsförfrågan i tjänsten går det bra att istället fylla i en blankett. Lämna in blanketten på din hälsocentral eller vårdmottagning.

Blankett för att dela journal i tjänsten Journalen

Försegling av Journalen

Du kan välja att försegla din egen journal, vilket betyder att du stänger av möjligheten att läsa din journalinformation via nätet. Att försegla Journalen är inte detsamma som att spärra sin journal. Upplåsning av försegling sker enligt en särskild procedur.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Västerbotten

Beställ en journalkopia via nätet

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal via e-tjänsten. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning här på 1177.se för att se om din mottagning erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06
Skribent och redaktör:
Elin Sköld, förvaltare för 1177 Vårdguidens e-tjänster i Västerbotten, Umeå
Granskare:
Göran Algers, vårdsystemägare, enheten för e-hälsa, Västerbottens läns landsting